Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 2019-02-17 2
https://vk.com/wall-73662138_263020 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262928 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262901 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262767 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262449 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-16 20
2019-02-15 20
2019-02-14 20
2019-02-13 20
2019-02-12 20
2019-02-11 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262679 2019-02-15 23:46:15 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_262449 https://vk.com/wall-73662138_262449?reply=262454 2019-02-15 15:28:47 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262097 https://vk.com/wall-73662138_262097?reply=262103 2019-02-14 15:22:21 2 нет нет да 60
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261689 2019-02-13 20:31:06 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_261374 https://vk.com/wall-73662138_261374?reply=261411 2019-02-13 12:17:11 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 https://vk.com/wall-73662138_261374?reply=261375 2019-02-13 11:41:32 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260925 2019-02-12 16:34:30 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260914 2019-02-12 16:27:59 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260889 2019-02-12 16:18:28 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260886 2019-02-12 16:16:21 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260878 2019-02-12 16:12:24 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 https://vk.com/wall-73662138_260277?reply=260341 2019-02-12 15:08:27 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 https://vk.com/wall-73662138_260277?reply=260325 2019-02-12 15:07:47 2 нет нет да 60
https://vk.com/wall-73662138_260219 https://vk.com/wall-73662138_260219?reply=260239 2019-02-12 13:10:41 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_259879 https://vk.com/wall-73662138_259879?reply=259889 2019-02-11 12:39:33 1 нет нет нет 6
    8 9 0 0 2 166