Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 2019-02-17 5
https://vk.com/wall-73662138_263020 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262928 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262901 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 5
https://vk.com/wall-73662138_262767 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262449 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-16 20
2019-02-15 20
2019-02-14 20
2019-02-13 20
2019-02-12 20
2019-02-11 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263020 https://vk.com/wall-73662138_263020?reply=263039 2019-02-16 23:02:35 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_263020 https://vk.com/wall-73662138_263020?reply=263033 2019-02-16 22:57:30 5 нет нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261692 2019-02-13 20:31:50 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_261651 https://vk.com/wall-73662138_261651?reply=261659 2019-02-13 19:07:57 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_260007 https://vk.com/wall-73662138_260007?reply=260012 2019-02-11 20:31:55 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_259980 https://vk.com/wall-73662138_259980?reply=259981 2019-02-11 18:27:58 4 нет нет да 68
https://vk.com/wall-73662138_259953 https://vk.com/wall-73662138_259953?reply=259960 2019-02-11 15:15:26 0 нет нет нет 2
    1 16 0 0 1 128