Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263288 2019-02-17 2
https://vk.com/wall-73662138_263235 2019-02-17 5
https://vk.com/wall-73662138_263142 2019-02-17 2
https://vk.com/wall-73662138_263020 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262928 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262901 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262767 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262449 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-16 20
2019-02-15 20
2019-02-14 20
2019-02-12 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262756 2019-02-16 08:25:16 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 https://vk.com/wall-73662138_262622?reply=262755 2019-02-16 08:24:31 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 https://vk.com/wall-73662138_262427?reply=262443 2019-02-15 14:57:11 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 https://vk.com/wall-73662138_261895?reply=261932 2019-02-14 10:11:18 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_261895 https://vk.com/wall-73662138_261895?reply=261926 2019-02-14 10:02:31 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 https://vk.com/wall-73662138_261895?reply=261921 2019-02-14 09:57:13 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261733 2019-02-13 20:45:03 1 нет да нет 106
https://vk.com/wall-73662138_261330 https://vk.com/wall-73662138_261330?reply=261342 2019-02-13 10:06:34 1 да нет нет 26
https://vk.com/wall-73662138_260219 https://vk.com/wall-73662138_260219?reply=260234 2019-02-12 12:57:18 0 нет да нет 102
https://vk.com/wall-73662138_260162 https://vk.com/wall-73662138_260162?reply=260175 2019-02-12 09:43:32 1 нет нет нет 6
    4 5 1 2 0 260