Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 2019-02-17 2
https://vk.com/wall-73662138_263020 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262928 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262901 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262767 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262449 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-16 20
2019-02-15 20
2019-02-14 20
2019-02-13 20
2019-02-12 20
2019-02-11 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262698 2019-02-15 23:59:38 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262695 2019-02-15 23:58:13 5 нет нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262681 2019-02-15 23:46:43 6 нет нет нет 26
https://vk.com/wall-73662138_262512 https://vk.com/wall-73662138_262512?reply=262540 2019-02-15 17:16:52 3 да нет нет 34
https://vk.com/wall-73662138_262427 https://vk.com/wall-73662138_262427?reply=262496 2019-02-15 16:06:46 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_262427 https://vk.com/wall-73662138_262427?reply=262494 2019-02-15 16:06:18 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262374 https://vk.com/wall-73662138_262374?reply=262417 2019-02-15 12:59:25 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 https://vk.com/wall-73662138_261330?reply=262363 2019-02-15 02:51:42 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262097 https://vk.com/wall-73662138_262097?reply=262099 2019-02-14 15:20:59 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_261651 https://vk.com/wall-73662138_261651?reply=261797 2019-02-13 22:17:57 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_260994 https://vk.com/wall-73662138_260994?reply=261261 2019-02-12 23:23:28 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 https://vk.com/wall-73662138_260994?reply=261249 2019-02-12 21:22:24 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 https://vk.com/wall-73662138_261201?reply=261244 2019-02-12 21:05:40 3 нет нет да 64
https://vk.com/wall-73662138_261201 https://vk.com/wall-73662138_261201?reply=261242 2019-02-12 21:02:59 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_261201 https://vk.com/wall-73662138_261201?reply=261219 2019-02-12 20:24:29 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_261201 https://vk.com/wall-73662138_261201?reply=261216 2019-02-12 20:20:21 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260975 2019-02-12 17:39:57 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260912 2019-02-12 16:27:10 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260869 2019-02-12 16:10:22 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260863 2019-02-12 16:00:22 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260792 2019-02-12 15:34:52 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260779 2019-02-12 15:32:54 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260777 2019-02-12 15:32:27 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260657 2019-02-12 15:20:44 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260578 2019-02-12 15:17:35 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260400 2019-02-12 15:11:26 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 https://vk.com/wall-73662138_260162?reply=260171 2019-02-12 09:41:30 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_259879 https://vk.com/wall-73662138_259879?reply=260158 2019-02-12 08:30:06 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_259879 https://vk.com/wall-73662138_259879?reply=259891 2019-02-11 12:40:36 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_259879 https://vk.com/wall-73662138_259879?reply=259890 2019-02-11 12:39:54 3 нет нет нет 14
    15 32 1 0 1 258