Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-13 20
2019-02-12 20
2019-02-11 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262680 2019-02-15 23:46:38 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 https://vk.com/wall-73662138_262622?reply=262635 2019-02-15 22:08:28 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_262512 https://vk.com/wall-73662138_262512?reply=262515 2019-02-15 16:48:37 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_262374 https://vk.com/wall-73662138_262374?reply=262375 2019-02-15 09:28:13 1 нет нет да 56
https://vk.com/wall-73662138_261895 https://vk.com/wall-73662138_261895?reply=261897 2019-02-14 09:25:15 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_260007 https://vk.com/wall-73662138_260007?reply=260049 2019-02-11 21:40:19 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_260007 https://vk.com/wall-73662138_260007?reply=260036 2019-02-11 21:29:58 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_260007 https://vk.com/wall-73662138_260007?reply=260014 2019-02-11 20:34:01 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_259980 https://vk.com/wall-73662138_259980?reply=259984 2019-02-11 18:29:03 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_259953 https://vk.com/wall-73662138_259953?reply=259958 2019-02-11 15:14:39 0 нет нет нет 2
    3 9 0 0 1 106