Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 2019-02-17 2
https://vk.com/wall-73662138_262928 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262767 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-13 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 https://vk.com/wall-73662138_263142?reply=263154 2019-02-17 12:04:08 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262928 https://vk.com/wall-73662138_262928?reply=262937 2019-02-16 20:45:29 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262701 2019-02-16 00:04:10 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 https://vk.com/wall-73662138_262184?reply=262274 2019-02-14 20:10:19 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 https://vk.com/wall-73662138_262184?reply=262265 2019-02-14 20:05:21 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_262184 https://vk.com/wall-73662138_262184?reply=262247 2019-02-14 19:57:19 4 нет нет нет 18
https://vk.com/wall-73662138_262184 https://vk.com/wall-73662138_262184?reply=262204 2019-02-14 19:47:52 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 https://vk.com/wall-73662138_262144?reply=262146 2019-02-14 18:35:37 1 да нет нет 26
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261765 2019-02-13 21:31:19 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261751 2019-02-13 20:57:21 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261746 2019-02-13 20:54:56 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261745 2019-02-13 20:54:00 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261740 2019-02-13 20:49:44 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261737 2019-02-13 20:47:35 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261734 2019-02-13 20:45:45 3 нет нет нет 14
https://vk.com/wall-73662138_260994 https://vk.com/wall-73662138_260994?reply=260998 2019-02-12 18:05:56 0 нет нет нет 2
    10 12 1 0 0 100