Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 2019-02-17 2
https://vk.com/wall-73662138_262901 2019-02-16 5
https://vk.com/wall-73662138_262901 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 5
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262767 2019-02-16 5
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262449 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260288 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 5

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-15 20
2019-02-14 20
2019-02-13 20
2019-02-12 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_262184 https://vk.com/wall-73662138_262184?reply=262193 2019-02-14 19:46:26 5 нет нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_261967 https://vk.com/wall-73662138_261967?reply=262082 2019-02-14 14:24:29 0 да нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260971 2019-02-12 17:36:21 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260692 2019-02-12 15:23:02 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 https://vk.com/wall-73662138_260277?reply=260405 2019-02-12 15:11:35 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_259980 https://vk.com/wall-73662138_259980?reply=259996 2019-02-11 18:35:25 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_259879 https://vk.com/wall-73662138_259879?reply=259885 2019-02-11 12:38:47 0 нет нет нет 2
    4 6 1 0 0 58