Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 2019-02-17 5
https://vk.com/wall-73662138_263020 2019-02-16 5
https://vk.com/wall-73662138_263020 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262928 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262901 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 2
https://vk.com/wall-73662138_262793 2019-02-16 5
https://vk.com/wall-73662138_262767 2019-02-16 5
https://vk.com/wall-73662138_262671 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262622 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262581 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262449 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262427 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 5
https://vk.com/wall-73662138_262374 2019-02-15 2
https://vk.com/wall-73662138_262294 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_262144 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_262097 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_261967 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 5
https://vk.com/wall-73662138_261895 2019-02-14 2
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261677 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261651 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261449 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261374 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 2
https://vk.com/wall-73662138_261330 2019-02-13 5
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_261201 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260994 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260277 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260219 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 5
https://vk.com/wall-73662138_260162 2019-02-12 2
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_260052 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_260007 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259980 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259953 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 5
https://vk.com/wall-73662138_259879 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 2
https://vk.com/wall-73662138_259823 2019-02-11 5

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-02-16 20
2019-02-15 20
2019-02-14 20
2019-02-13 20
2019-02-12 20
2019-02-11 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_263142 https://vk.com/wall-73662138_263142?reply=263155 2019-02-17 12:04:31 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_263142 https://vk.com/wall-73662138_263142?reply=263151 2019-02-17 12:01:20 0 да нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_263142 https://vk.com/wall-73662138_263142?reply=263145 2019-02-17 11:56:22 0 да нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_262671 https://vk.com/wall-73662138_262671?reply=262690 2019-02-15 23:52:37 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262512 https://vk.com/wall-73662138_262512?reply=262533 2019-02-15 17:06:38 2 нет нет нет 10
https://vk.com/wall-73662138_262294 https://vk.com/wall-73662138_262294?reply=262306 2019-02-14 20:36:17 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_262184 https://vk.com/wall-73662138_262184?reply=262235 2019-02-14 19:52:47 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_262184 https://vk.com/wall-73662138_262184?reply=262217 2019-02-14 19:50:37 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261967 https://vk.com/wall-73662138_261967?reply=261973 2019-02-14 11:49:02 0 да нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_261967 https://vk.com/wall-73662138_261967?reply=261972 2019-02-14 11:48:00 0 да нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_261967 https://vk.com/wall-73662138_261967?reply=261969 2019-02-14 11:46:56 0 да нет нет 22
https://vk.com/wall-73662138_261677 https://vk.com/wall-73662138_261677?reply=261691 2019-02-13 20:31:46 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_261651 https://vk.com/wall-73662138_261651?reply=261660 2019-02-13 19:11:53 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_261651 https://vk.com/wall-73662138_261651?reply=261656 2019-02-13 18:59:23 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260921 2019-02-12 16:29:56 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260849 2019-02-12 15:47:49 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260780 2019-02-12 15:33:00 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260773 2019-02-12 15:29:39 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260767 2019-02-12 15:28:36 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260761 2019-02-12 15:28:06 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260436 2019-02-12 15:12:41 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260399 2019-02-12 15:11:25 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260288 https://vk.com/wall-73662138_260288?reply=260382 2019-02-12 15:09:57 0 нет нет нет 2
https://vk.com/wall-73662138_260007 https://vk.com/wall-73662138_260007?reply=260047 2019-02-11 21:38:03 1 нет да нет 106
https://vk.com/wall-73662138_260007 https://vk.com/wall-73662138_260007?reply=260035 2019-02-11 21:29:50 4 нет нет да 68
https://vk.com/wall-73662138_260007 https://vk.com/wall-73662138_260007?reply=260011 2019-02-11 20:31:19 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_259980 https://vk.com/wall-73662138_259980?reply=259990 2019-02-11 18:30:07 1 нет нет нет 6
https://vk.com/wall-73662138_259879 https://vk.com/wall-73662138_259879?reply=259894 2019-02-11 12:42:34 0 нет нет нет 2
    15 12 5 1 1 354