Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_434102 2019-10-14 21:34:13 2
https://vk.com/wall-73662138_435180 2019-10-15 22:08:50 2
https://vk.com/wall-73662138_435304 2019-10-16 22:38:13 2
https://vk.com/wall-73662138_435338 2019-10-17 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435601 2019-10-17 18:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435701 2019-10-18 12:45:10 2
https://vk.com/wall-73662138_435673 2019-10-18 09:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435801 2019-10-18 19:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435851 2019-10-18 22:52:24 2
https://vk.com/wall-73662138_436019 2019-10-19 15:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_436058 2019-10-19 17:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_436126 2019-10-19 23:32:19 2
https://vk.com/wall-73662138_436179 2019-10-20 09:09:00 2
https://vk.com/wall-73662138_436291 2019-10-20 12:22:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435945 2019-10-19 12:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_436397 2019-10-20 15:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_436435 2019-10-20 18:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_436474 2019-10-20 20:09:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_436179 https://vk.com/wall-73662138_436179?reply=436229 2019-10-20 09:42:32 5 Да Да Нет 274
https://vk.com/wall-73662138_436179 https://vk.com/wall-73662138_436179?reply=436241 2019-10-20 09:50:52 3 Да Да Нет 266
https://vk.com/wall-73662138_436179 https://vk.com/wall-73662138_436179?reply=436244 2019-10-20 09:53:33 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_436179 https://vk.com/wall-73662138_436179?reply=436253 2019-10-20 10:09:26 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен