Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_390599 2019-08-12 11:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_390972 2019-08-12 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391109 2019-08-12 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391250 2019-08-12 20:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391341 2019-08-12 21:41:42 2
https://vk.com/wall-73662138_391058 2019-08-12 17:19:04 2
https://vk.com/wall-73662138_391679 2019-08-13 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391883 2019-08-13 13:50:08 2
https://vk.com/wall-73662138_393032 2019-08-13 19:00:14 5
https://vk.com/wall-73662138_393127 2019-08-13 21:41:55 2
https://vk.com/wall-73662138_393318 2019-08-14 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393460 2019-08-14 15:07:55 2
https://vk.com/wall-73662138_393538 2019-08-14 21:01:49 2
https://vk.com/wall-73662138_393731 2019-08-15 09:18:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393766 2019-08-15 11:46:22 2
https://vk.com/wall-73662138_393796 2019-08-15 13:56:46 2
https://vk.com/wall-73662138_393894 2019-08-16 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393836 2019-08-15 18:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393942 2019-08-16 12:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393975 2019-08-16 14:33:00 5
https://vk.com/wall-73662138_394131 2019-08-16 22:13:57 2
https://vk.com/wall-73662138_394281 2019-08-17 13:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394178 2019-08-17 10:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394382 2019-08-17 16:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394548 2019-08-18 09:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394723 2019-08-18 18:09:16 5
https://vk.com/wall-73662138_394003 2019-08-16 16:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394606 2019-08-18 12:34:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-17 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=391944 2019-08-13 14:17:05 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=391950 2019-08-13 14:21:46 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394736 2019-08-18 18:13:41 4 Да Нет Нет 70
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394746 2019-08-18 18:14:58 8 Нет Нет Нет 36
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394757 2019-08-18 18:15:39 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394770 2019-08-18 18:16:24 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394785 2019-08-18 18:17:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394788 2019-08-18 18:17:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395349 2019-08-18 19:14:37 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395372 2019-08-18 19:16:22 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395382 2019-08-18 19:17:15 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395391 2019-08-18 19:18:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395401 2019-08-18 19:18:54 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395416 2019-08-18 19:20:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395445 2019-08-18 19:22:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395538 2019-08-18 19:31:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395825 2019-08-18 20:07:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395853 2019-08-18 20:12:51 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395874 2019-08-18 20:19:33 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Промопосты 2 2019-08-16