Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 5
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 2
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495167 2020-01-20 08:15:12 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495222 2020-01-20 11:23:40 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495334 2020-01-20 17:23:24 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495337 2020-01-20 17:25:23 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495349 2020-01-20 17:36:47 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495368 2020-01-20 17:39:15 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495374 2020-01-20 17:40:36 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495412 2020-01-20 18:02:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495626 2020-01-20 22:02:33 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495660 2020-01-20 22:43:47 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495661 2020-01-20 22:44:53 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен