Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_390274 2019-08-12 09:10:00 2
https://vk.com/wall-73662138_390599 2019-08-12 11:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_390972 2019-08-12 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391058 2019-08-12 17:19:04 2
https://vk.com/wall-73662138_391109 2019-08-12 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391250 2019-08-12 20:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391341 2019-08-12 21:41:42 2
https://vk.com/wall-73662138_391679 2019-08-13 09:36:00 5
https://vk.com/wall-73662138_391745 2019-08-13 12:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_391883 2019-08-13 13:50:08 2
https://vk.com/wall-73662138_392015 2019-08-13 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_392961 2019-08-13 18:02:11 2
https://vk.com/wall-73662138_393032 2019-08-13 19:00:14 2
https://vk.com/wall-73662138_393127 2019-08-13 21:41:55 2
https://vk.com/wall-73662138_393318 2019-08-14 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393371 2019-08-14 11:43:00 5
https://vk.com/wall-73662138_393460 2019-08-14 15:07:55 2
https://vk.com/wall-73662138_393491 2019-08-14 16:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393538 2019-08-14 21:01:49 2
https://vk.com/wall-73662138_393714 2019-08-15 08:09:06 2
https://vk.com/wall-73662138_393731 2019-08-15 09:18:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393766 2019-08-15 11:46:22 2
https://vk.com/wall-73662138_393796 2019-08-15 13:56:46 2
https://vk.com/wall-73662138_393817 2019-08-15 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393836 2019-08-15 18:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393894 2019-08-16 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393942 2019-08-16 12:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393975 2019-08-16 14:33:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394003 2019-08-16 16:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394063 2019-08-16 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394131 2019-08-16 22:13:57 2
https://vk.com/wall-73662138_394178 2019-08-17 10:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394281 2019-08-17 13:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394382 2019-08-17 16:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394548 2019-08-18 09:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394606 2019-08-18 12:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394649 2019-08-18 15:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394723 2019-08-18 18:09:16 5

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-12 20
2019-08-13 20
2019-08-14 20
2019-08-15 20
2019-08-16 20
2019-08-17 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_390274 https://vk.com/wall-73662138_390274?reply=390624 2019-08-12 11:44:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390605 2019-08-12 11:38:27 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390611 2019-08-12 11:40:04 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390612 2019-08-12 11:40:33 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390620 2019-08-12 11:43:25 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390627 2019-08-12 11:47:51 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390690 2019-08-12 12:02:00 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390695 2019-08-12 12:02:59 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390701 2019-08-12 12:05:21 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390715 2019-08-12 12:12:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390718 2019-08-12 12:13:46 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_390599 https://vk.com/wall-73662138_390599?reply=390756 2019-08-12 12:41:12 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_390972 https://vk.com/wall-73662138_390972?reply=390986 2019-08-12 15:43:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391058 https://vk.com/wall-73662138_391058?reply=391091 2019-08-12 17:50:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391109 https://vk.com/wall-73662138_391109?reply=391131 2019-08-12 18:42:19 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_391250 https://vk.com/wall-73662138_391250?reply=391575 2019-08-13 04:48:45 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_391250 https://vk.com/wall-73662138_391250?reply=391579 2019-08-13 05:00:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=391913 2019-08-13 13:59:57 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=391969 2019-08-13 14:39:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=391977 2019-08-13 14:41:40 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=391980 2019-08-13 14:43:42 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=391984 2019-08-13 14:45:13 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392958 2019-08-13 17:59:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392959 2019-08-13 18:00:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392015 https://vk.com/wall-73662138_392015?reply=392948 2019-08-13 17:56:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392015 https://vk.com/wall-73662138_392015?reply=392950 2019-08-13 17:56:50 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392015 https://vk.com/wall-73662138_392015?reply=392952 2019-08-13 17:57:37 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392015 https://vk.com/wall-73662138_392015?reply=392954 2019-08-13 17:58:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392015 https://vk.com/wall-73662138_392015?reply=392956 2019-08-13 17:58:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392960 2019-08-13 18:02:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392962 2019-08-13 18:02:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392963 2019-08-13 18:04:36 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392964 2019-08-13 18:05:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392966 2019-08-13 18:06:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392968 2019-08-13 18:06:53 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392969 2019-08-13 18:07:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392972 2019-08-13 18:08:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392975 2019-08-13 18:08:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392977 2019-08-13 18:09:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392982 2019-08-13 18:11:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392984 2019-08-13 18:12:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392990 2019-08-13 18:14:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=392995 2019-08-13 18:18:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392015 https://vk.com/wall-73662138_392015?reply=393021 2019-08-13 18:35:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392961 https://vk.com/wall-73662138_392961?reply=393012 2019-08-13 18:31:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393032 https://vk.com/wall-73662138_393032?reply=393071 2019-08-13 19:51:44 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393032 https://vk.com/wall-73662138_393032?reply=393072 2019-08-13 19:53:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393032 https://vk.com/wall-73662138_393032?reply=393073 2019-08-13 19:54:14 2 Да Нет Нет 62
https://vk.com/wall-73662138_393032 https://vk.com/wall-73662138_393032?reply=393074 2019-08-13 19:55:12 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393032 https://vk.com/wall-73662138_393032?reply=393075 2019-08-13 19:56:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_391883 https://vk.com/wall-73662138_391883?reply=393083 2019-08-13 20:08:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392961 https://vk.com/wall-73662138_392961?reply=393081 2019-08-13 20:06:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392961 https://vk.com/wall-73662138_392961?reply=393082 2019-08-13 20:07:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_392961 https://vk.com/wall-73662138_392961?reply=393085 2019-08-13 20:15:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393032 https://vk.com/wall-73662138_393032?reply=393089 2019-08-13 20:20:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393032 https://vk.com/wall-73662138_393032?reply=393112 2019-08-13 21:09:54 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393127 https://vk.com/wall-73662138_393127?reply=393177 2019-08-13 22:08:20 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_393318 https://vk.com/wall-73662138_393318?reply=393332 2019-08-14 09:44:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393371 https://vk.com/wall-73662138_393371?reply=393381 2019-08-14 11:48:37 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393637 2019-08-14 21:48:39 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393643 2019-08-14 21:52:07 9 Да Нет Нет 90
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393645 2019-08-14 21:54:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393646 2019-08-14 21:56:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393648 2019-08-14 21:59:06 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393652 2019-08-14 22:05:21 6 Нет Нет Нет 28
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393661 2019-08-14 22:21:27 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393662 2019-08-14 22:23:55 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393663 2019-08-14 22:25:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393664 2019-08-14 22:26:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393665 2019-08-14 22:29:52 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393670 2019-08-14 23:05:34 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_393538 https://vk.com/wall-73662138_393538?reply=393679 2019-08-14 23:23:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393766 https://vk.com/wall-73662138_393766?reply=393770 2019-08-15 11:51:27 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393766 https://vk.com/wall-73662138_393766?reply=393775 2019-08-15 12:04:37 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_393796 https://vk.com/wall-73662138_393796?reply=393805 2019-08-15 14:10:28 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_393796 https://vk.com/wall-73662138_393796?reply=393839 2019-08-15 18:40:19 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394131 https://vk.com/wall-73662138_394131?reply=394169 2019-08-17 06:03:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394131 https://vk.com/wall-73662138_394131?reply=394175 2019-08-17 09:26:54 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394178 https://vk.com/wall-73662138_394178?reply=394452 2019-08-17 19:23:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394178 https://vk.com/wall-73662138_394178?reply=394490 2019-08-17 22:25:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394178 https://vk.com/wall-73662138_394178?reply=394494 2019-08-17 22:37:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394178 https://vk.com/wall-73662138_394178?reply=394496 2019-08-17 22:45:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394734 2019-08-18 18:13:34 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394766 2019-08-18 18:16:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394808 2019-08-18 18:19:27 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394917 2019-08-18 18:29:53 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394965 2019-08-18 18:34:28 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394981 2019-08-18 18:35:55 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395005 2019-08-18 18:38:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395040 2019-08-18 18:42:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395076 2019-08-18 18:46:44 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395113 2019-08-18 18:51:12 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395193 2019-08-18 19:01:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395280 2019-08-18 19:08:48 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395293 2019-08-18 19:10:36 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395297 2019-08-18 19:10:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395379 2019-08-18 19:16:47 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395415 2019-08-18 19:20:12 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395480 2019-08-18 19:25:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395512 2019-08-18 19:28:58 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395526 2019-08-18 19:30:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395566 2019-08-18 19:33:36 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395581 2019-08-18 19:35:13 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395593 2019-08-18 19:36:28 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395620 2019-08-18 19:39:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395633 2019-08-18 19:40:32 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395658 2019-08-18 19:43:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395668 2019-08-18 19:44:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395676 2019-08-18 19:45:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395688 2019-08-18 19:46:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395709 2019-08-18 19:50:16 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395722 2019-08-18 19:52:37 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395732 2019-08-18 19:53:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395768 2019-08-18 19:59:50 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Поиск сообществ 2 2019-08-13
Группы, где есть ЦА 2 2019-08-13
Фильтр по аудитории 2 2019-08-13
Популярные посты 2 2019-08-13
Анализ пользователей 2 2019-08-14
Дата рождения 2 2019-08-14
Друзья и подписчики 2 2019-08-14
Группы, где есть ЦА 2 2019-08-14
Анализ пользователей 2 2019-08-15
Дата рождения 2 2019-08-16
Репосты со стены 2 2019-08-16