Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_433873 2019-10-14 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_434174 2019-10-15 08:03:03 2
https://vk.com/wall-73662138_434265 2019-10-15 14:58:55 2
https://vk.com/wall-73662138_435146 2019-10-15 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435180 2019-10-15 22:08:50 2
https://vk.com/wall-73662138_435288 2019-10-16 20:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435304 2019-10-16 22:38:13 5
https://vk.com/wall-73662138_435442 2019-10-17 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_435457 2019-10-17 13:59:32 2
https://vk.com/wall-73662138_435635 2019-10-17 20:45:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_434174 https://vk.com/wall-73662138_434174?reply=434175 2019-10-15 08:13:29 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_434174 https://vk.com/wall-73662138_434174?reply=434184 2019-10-15 08:32:41 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_434174 https://vk.com/wall-73662138_434174?reply=434185 2019-10-15 08:33:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_434174 https://vk.com/wall-73662138_434174?reply=434186 2019-10-15 08:34:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_434174 https://vk.com/wall-73662138_434174?reply=434190 2019-10-15 08:36:19 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_435304 https://vk.com/wall-73662138_435304?reply=435310 2019-10-16 22:41:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_435304 https://vk.com/wall-73662138_435304?reply=435313 2019-10-16 22:43:47 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_435442 https://vk.com/wall-73662138_435442?reply=435450 2019-10-17 13:03:53 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_435457 https://vk.com/wall-73662138_435457?reply=435478 2019-10-17 14:08:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_435457 https://vk.com/wall-73662138_435457?reply=435620 2019-10-17 20:05:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_435457 https://vk.com/wall-73662138_435457?reply=435629 2019-10-17 20:31:28 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен