Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495279 2020-01-20 15:21:00 5
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 5
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495439 2020-01-20 19:11:08 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 2
https://vk.com/wall-73662138_496884 2020-01-22 15:53:26 5
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 5
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 5
https://vk.com/wall-73662138_497840 2020-01-23 09:10:00 2
https://vk.com/wall-73662138_497873 2020-01-23 10:31:29 5

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-20 20
2020-01-21 20
2020-01-22 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495565 2020-01-20 20:33:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495640 2020-01-20 22:15:44 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495641 2020-01-20 22:16:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495647 2020-01-20 22:23:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495727 https://vk.com/wall-73662138_495727?reply=495810 2020-01-21 12:55:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496712 https://vk.com/wall-73662138_496712?reply=496736 2020-01-21 21:14:29 5 Да Нет Нет 74
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497544 2020-01-22 22:13:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497551 2020-01-22 22:15:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497556 2020-01-22 22:15:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497559 2020-01-22 22:15:51 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497599 2020-01-22 22:22:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497603 2020-01-22 22:23:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497613 2020-01-22 22:25:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497617 2020-01-22 22:25:58 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497620 2020-01-22 22:26:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497621 2020-01-22 22:26:40 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Обсуждения 2 2020-01-23