Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_618454 2020-09-29 16:18:34 2
https://vk.com/wall-73662138_618937 2020-09-30 15:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_619033 2020-09-30 19:42:50 2
https://vk.com/wall-73662138_619147 2020-10-01 16:23:47 2
https://vk.com/wall-73662138_619194 2020-10-01 17:52:05 2
https://vk.com/wall-73662138_619351 2020-10-02 09:24:10 2
https://vk.com/wall-73662138_619411 2020-10-02 13:16:08 2
https://vk.com/wall-73662138_619503 2020-10-02 17:46:32 2
https://vk.com/wall-73662138_619563 2020-10-02 21:08:46 2
https://vk.com/wall-73662138_619707 2020-10-03 17:34:04 2
https://vk.com/wall-73662138_619914 2020-10-04 11:13:02 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-10-01 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_619033 https://vk.com/wall-73662138_619033?reply=619331 2020-10-02 00:15:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619147 https://vk.com/wall-73662138_619147?reply=619333 2020-10-02 00:44:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619503 https://vk.com/wall-73662138_619503?reply=619598 2020-10-02 21:41:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618937 https://vk.com/wall-73662138_618937?reply=619649 2020-10-03 01:03:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619646 2020-10-03 00:43:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619707 https://vk.com/wall-73662138_619707?reply=619879 2020-10-04 01:17:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619727 https://vk.com/wall-73662138_619727?reply=619888 2020-10-04 01:29:37 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619914 https://vk.com/wall-73662138_619914?reply=620072 2020-10-04 22:40:32 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен