Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_491036 2020-01-13 15:41:00 2
https://vk.com/wall-73662138_491142 2020-01-13 19:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_492470 2020-01-14 17:31:54 2
https://vk.com/wall-73662138_493091 2020-01-15 18:35:35 2
https://vk.com/wall-73662138_493296 2020-01-16 00:49:25 2
https://vk.com/wall-73662138_494079 2020-01-17 14:42:46 2
https://vk.com/wall-73662138_494865 2020-01-19 16:52:34 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_492428 https://vk.com/wall-73662138_492428?reply=492465 2020-01-14 17:27:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_492428 https://vk.com/wall-73662138_492428?reply=492469 2020-01-14 17:30:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_492571 https://vk.com/wall-73662138_492571?reply=492612 2020-01-14 18:39:12 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_493091 https://vk.com/wall-73662138_493091?reply=493098 2020-01-15 18:49:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_493296 https://vk.com/wall-73662138_493296?reply=493344 2020-01-16 01:17:00 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_493930 https://vk.com/wall-73662138_493930?reply=493979 2020-01-17 11:25:07 5 Нет Нет Нет 24

Очки за парсеры

Название Очки Запущен