Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396625 2019-08-19 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396894 2019-08-19 15:43:00 5
https://vk.com/wall-73662138_396951 2019-08-19 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396997 2019-08-19 20:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397104 2019-08-19 22:38:18 2
https://vk.com/wall-73662138_396740 2019-08-19 11:51:21 2
https://vk.com/wall-73662138_397197 2019-08-20 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397285 2019-08-20 12:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_397360 2019-08-20 15:41:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398211 2019-08-20 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398240 2019-08-20 19:55:14 2
https://vk.com/wall-73662138_398310 2019-08-20 22:24:11 2
https://vk.com/wall-73662138_398410 2019-08-21 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398455 2019-08-21 11:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_398478 2019-08-21 12:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_398653 2019-08-21 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398708 2019-08-21 17:33:45 2
https://vk.com/wall-73662138_398800 2019-08-21 19:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398845 2019-08-21 21:06:10 5
https://vk.com/wall-73662138_399089 2019-08-22 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399218 2019-08-22 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399291 2019-08-22 16:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399340 2019-08-22 18:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399375 2019-08-22 21:06:17 2
https://vk.com/wall-73662138_399450 2019-08-23 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399595 2019-08-23 12:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399770 2019-08-23 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399811 2019-08-23 22:07:42 2
https://vk.com/wall-73662138_399934 2019-08-24 09:15:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400020 2019-08-24 11:42:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400143 2019-08-24 14:09:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400214 2019-08-24 17:29:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400271 2019-08-24 19:17:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400352 2019-08-25 09:18:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400382 2019-08-25 11:49:00 5
https://vk.com/wall-73662138_400433 2019-08-25 14:07:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399663 2019-08-23 16:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400477 2019-08-25 17:14:32 2
https://vk.com/wall-73662138_400555 2019-08-25 19:18:04 2
https://vk.com/wall-73662138_400621 2019-08-25 22:03:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-19 20
2019-08-20 20
2019-08-21 20
2019-08-22 20
2019-08-24 20
2019-08-23 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397122 2019-08-19 22:57:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397125 2019-08-19 23:09:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397127 2019-08-19 23:11:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397135 2019-08-19 23:43:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397136 2019-08-19 23:43:40 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397236 2019-08-20 10:19:41 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_397285 https://vk.com/wall-73662138_397285?reply=397286 2019-08-20 12:39:30 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398310 https://vk.com/wall-73662138_398310?reply=398337 2019-08-20 22:39:23 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398489 2019-08-21 12:43:24 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398495 2019-08-21 12:45:28 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=398599 2019-08-21 14:15:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=398602 2019-08-21 14:16:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398653 https://vk.com/wall-73662138_398653?reply=398677 2019-08-21 15:47:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398800 https://vk.com/wall-73662138_398800?reply=398814 2019-08-21 19:48:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398800 https://vk.com/wall-73662138_398800?reply=398838 2019-08-21 20:34:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398850 2019-08-21 21:10:11 0 Да Нет Нет 54
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398856 2019-08-21 21:11:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399099 2019-08-22 09:46:53 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399107 2019-08-22 10:02:41 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399115 2019-08-22 10:11:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399117 2019-08-22 10:11:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399131 2019-08-22 10:24:57 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399138 2019-08-22 10:37:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399487 2019-08-23 09:48:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399770 https://vk.com/wall-73662138_399770?reply=399798 2019-08-23 19:33:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399811 https://vk.com/wall-73662138_399811?reply=399819 2019-08-23 22:13:06 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_399811 https://vk.com/wall-73662138_399811?reply=399875 2019-08-23 23:03:16 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_399811 https://vk.com/wall-73662138_399811?reply=399878 2019-08-23 23:05:19 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=399987 2019-08-24 11:12:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400020 https://vk.com/wall-73662138_400020?reply=400028 2019-08-24 11:49:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400020 https://vk.com/wall-73662138_400020?reply=400052 2019-08-24 12:06:24 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400020 https://vk.com/wall-73662138_400020?reply=400090 2019-08-24 12:17:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400271 https://vk.com/wall-73662138_400271?reply=400282 2019-08-24 19:32:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400394 2019-08-25 11:56:50 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400445 2019-08-25 14:40:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400485 2019-08-25 17:20:55 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400489 2019-08-25 17:22:32 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400497 2019-08-25 17:25:46 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400499 2019-08-25 17:27:20 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400507 2019-08-25 17:32:06 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400519 2019-08-25 17:36:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400522 2019-08-25 17:36:55 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400523 2019-08-25 17:37:23 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400595 2019-08-25 20:17:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400621 https://vk.com/wall-73662138_400621?reply=400624 2019-08-25 22:07:13 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен