Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 5
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495279 2020-01-20 15:21:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 2
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496884 2020-01-22 15:53:26 2
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 2
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-21 20
2020-01-22 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495145 2020-01-20 07:34:19 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495183 https://vk.com/wall-73662138_495183?reply=495203 2020-01-20 10:23:28 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_495250 https://vk.com/wall-73662138_495250?reply=495271 2020-01-20 14:40:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495342 2020-01-20 17:29:44 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495409 2020-01-20 17:57:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495279 https://vk.com/wall-73662138_495279?reply=495413 2020-01-20 18:05:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495431 2020-01-20 18:54:47 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495432 2020-01-20 18:55:00 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495434 2020-01-20 18:56:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495436 2020-01-20 18:59:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495452 2020-01-20 19:18:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495504 2020-01-20 20:13:50 2 Нет Да Нет 212
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495625 2020-01-20 22:00:21 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496703 2020-01-21 19:58:06 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_496712 https://vk.com/wall-73662138_496712?reply=496716 2020-01-21 21:00:53 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496875 2020-01-22 14:54:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496884 https://vk.com/wall-73662138_496884?reply=496897 2020-01-22 16:05:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496993 https://vk.com/wall-73662138_496993?reply=497021 2020-01-22 20:50:06 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен