Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396625 2019-08-19 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396740 2019-08-19 11:51:21 2
https://vk.com/wall-73662138_396894 2019-08-19 15:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396951 2019-08-19 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396997 2019-08-19 20:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397104 2019-08-19 22:38:18 2
https://vk.com/wall-73662138_397197 2019-08-20 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397285 2019-08-20 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397360 2019-08-20 15:41:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398211 2019-08-20 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398240 2019-08-20 19:55:14 2
https://vk.com/wall-73662138_398310 2019-08-20 22:24:11 2
https://vk.com/wall-73662138_398410 2019-08-21 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398455 2019-08-21 11:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398478 2019-08-21 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398653 2019-08-21 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398708 2019-08-21 17:33:45 2
https://vk.com/wall-73662138_398800 2019-08-21 19:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398845 2019-08-21 21:06:10 2
https://vk.com/wall-73662138_399089 2019-08-22 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399218 2019-08-22 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399291 2019-08-22 16:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399340 2019-08-22 18:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399375 2019-08-22 21:06:17 2
https://vk.com/wall-73662138_399450 2019-08-23 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399595 2019-08-23 12:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399770 2019-08-23 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399811 2019-08-23 22:07:42 2
https://vk.com/wall-73662138_399934 2019-08-24 09:15:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400143 2019-08-24 14:09:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400214 2019-08-24 17:29:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400271 2019-08-24 19:17:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400352 2019-08-25 09:18:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-19 20
2019-08-20 20
2019-08-21 20
2019-08-22 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396894 https://vk.com/wall-73662138_396894?reply=396979 2019-08-19 19:23:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397058 2019-08-19 21:09:38 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397350 2019-08-20 14:20:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397352 2019-08-20 14:24:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397285 https://vk.com/wall-73662138_397285?reply=397353 2019-08-20 14:26:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=398191 2019-08-20 17:11:10 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_397360 https://vk.com/wall-73662138_397360?reply=398193 2019-08-20 17:12:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398211 https://vk.com/wall-73662138_398211?reply=398229 2019-08-20 19:09:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398410 https://vk.com/wall-73662138_398410?reply=398823 2019-08-21 19:53:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398455 https://vk.com/wall-73662138_398455?reply=398821 2019-08-21 19:52:42 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398819 2019-08-21 19:52:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398653 https://vk.com/wall-73662138_398653?reply=398816 2019-08-21 19:49:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398708 https://vk.com/wall-73662138_398708?reply=398815 2019-08-21 19:48:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398800 https://vk.com/wall-73662138_398800?reply=398811 2019-08-21 19:46:13 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398211 https://vk.com/wall-73662138_398211?reply=399255 2019-08-22 14:05:38 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398455 https://vk.com/wall-73662138_398455?reply=399256 2019-08-22 14:06:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399258 2019-08-22 14:11:03 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_399218 https://vk.com/wall-73662138_399218?reply=399254 2019-08-22 14:03:41 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_399291 https://vk.com/wall-73662138_399291?reply=399336 2019-08-22 18:19:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399340 https://vk.com/wall-73662138_399340?reply=399358 2019-08-22 19:00:27 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399375 https://vk.com/wall-73662138_399375?reply=399488 2019-08-23 09:48:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399450 https://vk.com/wall-73662138_399450?reply=399475 2019-08-23 09:44:11 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_399450 https://vk.com/wall-73662138_399450?reply=399492 2019-08-23 09:52:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399375 https://vk.com/wall-73662138_399375?reply=399617 2019-08-23 12:45:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399375 https://vk.com/wall-73662138_399375?reply=399618 2019-08-23 12:45:42 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399450 https://vk.com/wall-73662138_399450?reply=399620 2019-08-23 12:46:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399595 https://vk.com/wall-73662138_399595?reply=399623 2019-08-23 12:48:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399375 https://vk.com/wall-73662138_399375?reply=399795 2019-08-23 19:28:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399770 https://vk.com/wall-73662138_399770?reply=399796 2019-08-23 19:31:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399663 https://vk.com/wall-73662138_399663?reply=399799 2019-08-23 19:35:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399811 https://vk.com/wall-73662138_399811?reply=399935 2019-08-24 09:17:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=399938 2019-08-24 09:23:07 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=399941 2019-08-24 09:30:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=399951 2019-08-24 09:51:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399663 https://vk.com/wall-73662138_399663?reply=400125 2019-08-24 13:35:47 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=400128 2019-08-24 13:39:42 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=400149 2019-08-24 14:14:40 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400143 https://vk.com/wall-73662138_400143?reply=400154 2019-08-24 14:18:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400143 https://vk.com/wall-73662138_400143?reply=400163 2019-08-24 14:29:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399663 https://vk.com/wall-73662138_399663?reply=400306 2019-08-24 21:46:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400214 https://vk.com/wall-73662138_400214?reply=400309 2019-08-24 21:48:51 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400352 https://vk.com/wall-73662138_400352?reply=400369 2019-08-25 09:55:06 2 Нет Нет Нет 12

Очки за парсеры

Название Очки Запущен