Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_391058 2019-08-12 17:19:04 2
https://vk.com/wall-73662138_391341 2019-08-12 21:41:42 2
https://vk.com/wall-73662138_391679 2019-08-13 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391745 2019-08-13 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393318 2019-08-14 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393460 2019-08-14 15:07:55 2
https://vk.com/wall-73662138_393491 2019-08-14 16:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393538 2019-08-14 21:01:49 2
https://vk.com/wall-73662138_394131 2019-08-16 22:13:57 2
https://vk.com/wall-73662138_394178 2019-08-17 10:43:00 5
https://vk.com/wall-73662138_394281 2019-08-17 13:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394382 2019-08-17 16:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394548 2019-08-18 09:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394723 2019-08-18 18:09:16 2
https://vk.com/wall-73662138_394649 2019-08-18 15:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396163 2019-08-18 22:14:28 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-17 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=394975 2019-08-18 18:35:28 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395002 2019-08-18 18:38:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395402 2019-08-18 19:18:56 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен