Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495279 2020-01-20 15:21:00 5
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495439 2020-01-20 19:11:08 2
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 5
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 2
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-20 20
2020-01-21 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495439 https://vk.com/wall-73662138_495439?reply=495723 2020-01-21 08:08:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495722 2020-01-21 08:07:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495727 https://vk.com/wall-73662138_495727?reply=495817 2020-01-21 13:23:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495727 https://vk.com/wall-73662138_495727?reply=495818 2020-01-21 13:24:54 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496764 2020-01-21 23:26:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496712 https://vk.com/wall-73662138_496712?reply=496763 2020-01-21 23:24:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496881 2020-01-22 15:35:19 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен