Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396625 2019-08-19 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396740 2019-08-19 11:51:21 2
https://vk.com/wall-73662138_396894 2019-08-19 15:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396951 2019-08-19 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396997 2019-08-19 20:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397104 2019-08-19 22:38:18 2
https://vk.com/wall-73662138_397285 2019-08-20 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397360 2019-08-20 15:41:00 5
https://vk.com/wall-73662138_398240 2019-08-20 19:55:14 2
https://vk.com/wall-73662138_398310 2019-08-20 22:24:11 2
https://vk.com/wall-73662138_398478 2019-08-21 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398708 2019-08-21 17:33:45 2
https://vk.com/wall-73662138_399089 2019-08-22 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399375 2019-08-22 21:06:17 2
https://vk.com/wall-73662138_399450 2019-08-23 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399595 2019-08-23 12:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399770 2019-08-23 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399811 2019-08-23 22:07:42 2
https://vk.com/wall-73662138_399934 2019-08-24 09:15:00 5
https://vk.com/wall-73662138_400020 2019-08-24 11:42:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400214 2019-08-24 17:29:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400271 2019-08-24 19:17:00 5
https://vk.com/wall-73662138_400143 2019-08-24 14:09:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400382 2019-08-25 11:49:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400433 2019-08-25 14:07:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400477 2019-08-25 17:14:32 2
https://vk.com/wall-73662138_400555 2019-08-25 19:18:04 2
https://vk.com/wall-73662138_400621 2019-08-25 22:03:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-19 20
2019-08-24 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=399936 2019-08-24 09:19:51 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400271 https://vk.com/wall-73662138_400271?reply=400273 2019-08-24 19:20:31 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_400271 https://vk.com/wall-73662138_400271?reply=400326 2019-08-24 22:14:33 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400271 https://vk.com/wall-73662138_400271?reply=400342 2019-08-25 01:51:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400488 2019-08-25 17:22:26 4 Нет Нет Нет 20
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400496 2019-08-25 17:24:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400501 2019-08-25 17:28:38 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400617 2019-08-25 21:17:18 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен