Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617698 2020-09-28 09:25:00 2
https://vk.com/wall-73662138_617709 2020-09-28 10:02:02 2
https://vk.com/wall-73662138_617794 2020-09-28 12:04:00 5
https://vk.com/wall-73662138_617890 2020-09-28 18:08:00 5
https://vk.com/wall-73662138_617847 2020-09-28 15:11:42 2
https://vk.com/wall-73662138_617930 2020-09-28 20:25:00 2
https://vk.com/wall-73662138_618095 2020-09-29 14:02:00 5
https://vk.com/wall-73662138_618300 2020-09-29 14:56:50 2
https://vk.com/wall-73662138_618454 2020-09-29 16:18:34 2
https://vk.com/wall-73662138_618524 2020-09-29 17:44:49 2
https://vk.com/wall-73662138_618652 2020-09-29 18:42:21 2
https://vk.com/wall-73662138_618677 2020-09-29 19:02:00 5
https://vk.com/wall-73662138_618907 2020-09-30 14:09:40 2
https://vk.com/wall-73662138_618937 2020-09-30 15:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_619033 2020-09-30 19:42:50 2
https://vk.com/wall-73662138_619147 2020-10-01 16:23:47 2
https://vk.com/wall-73662138_619194 2020-10-01 17:52:05 2
https://vk.com/wall-73662138_619351 2020-10-02 09:24:10 2
https://vk.com/wall-73662138_619411 2020-10-02 13:16:08 2
https://vk.com/wall-73662138_619503 2020-10-02 17:46:32 2
https://vk.com/wall-73662138_619472 2020-10-02 16:41:47 2
https://vk.com/wall-73662138_619563 2020-10-02 21:08:46 2
https://vk.com/wall-73662138_619707 2020-10-03 17:34:04 2
https://vk.com/wall-73662138_619727 2020-10-03 18:35:33 2
https://vk.com/wall-73662138_619914 2020-10-04 11:13:02 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-09-28 20
2020-09-29 20
2020-09-30 20
2020-10-01 20
2020-10-02 20
2020-10-03 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617708 2020-09-28 09:49:28 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617771 2020-09-28 10:51:17 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617772 2020-09-28 10:52:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617774 2020-09-28 10:56:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617776 2020-09-28 10:57:41 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617778 2020-09-28 10:58:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617751 2020-09-28 10:24:12 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617752 2020-09-28 10:25:18 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617766 2020-09-28 10:44:44 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617767 2020-09-28 10:45:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617769 2020-09-28 10:49:38 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617770 2020-09-28 10:50:50 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617783 2020-09-28 11:26:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617788 2020-09-28 11:31:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617791 2020-09-28 11:48:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617794 https://vk.com/wall-73662138_617794?reply=617800 2020-09-28 12:19:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617846 2020-09-28 15:09:01 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_617890 https://vk.com/wall-73662138_617890?reply=617894 2020-09-28 18:11:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617930 https://vk.com/wall-73662138_617930?reply=617973 2020-09-28 21:02:45 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_618454 https://vk.com/wall-73662138_618454?reply=618515 2020-09-29 17:41:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618454 https://vk.com/wall-73662138_618454?reply=618561 2020-09-29 18:02:54 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618677 https://vk.com/wall-73662138_618677?reply=618689 2020-09-29 19:13:26 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_618907 https://vk.com/wall-73662138_618907?reply=618976 2020-09-30 16:06:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619147 https://vk.com/wall-73662138_619147?reply=619277 2020-10-01 19:02:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619351 https://vk.com/wall-73662138_619351?reply=619385 2020-10-02 11:24:26 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619351 https://vk.com/wall-73662138_619351?reply=619387 2020-10-02 11:26:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619460 2020-10-02 14:54:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619472 https://vk.com/wall-73662138_619472?reply=619540 2020-10-02 19:13:16 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619563 https://vk.com/wall-73662138_619563?reply=619617 2020-10-02 21:55:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619727 https://vk.com/wall-73662138_619727?reply=619803 2020-10-03 20:23:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619727 https://vk.com/wall-73662138_619727?reply=619810 2020-10-03 20:37:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619727 https://vk.com/wall-73662138_619727?reply=619815 2020-10-03 20:42:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619727 https://vk.com/wall-73662138_619727?reply=619905 2020-10-04 07:27:09 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619914 https://vk.com/wall-73662138_619914?reply=619937 2020-10-04 12:37:12 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Промопосты 2 2020-09-29