Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_619194 2020-10-01 17:52:05 2
https://vk.com/wall-73662138_617698 2020-09-28 09:25:00 2
https://vk.com/wall-73662138_619147 2020-10-01 16:23:47 2
https://vk.com/wall-73662138_619351 2020-10-02 09:24:10 2
https://vk.com/wall-73662138_618937 2020-09-30 15:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_619033 2020-09-30 19:42:50 2
https://vk.com/wall-73662138_619503 2020-10-02 17:46:32 2
https://vk.com/wall-73662138_619707 2020-10-03 17:34:04 2
https://vk.com/wall-73662138_618907 2020-09-30 14:09:40 2
https://vk.com/wall-73662138_619411 2020-10-02 13:16:08 2
https://vk.com/wall-73662138_619472 2020-10-02 16:41:47 2
https://vk.com/wall-73662138_619563 2020-10-02 21:08:46 2
https://vk.com/wall-73662138_619727 2020-10-03 18:35:33 2
https://vk.com/wall-73662138_619914 2020-10-04 11:13:02 2
https://vk.com/wall-73662138_619993 2020-10-04 20:35:30 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-10-01 20
2020-09-30 20
2020-10-02 20
2020-10-03 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_619194 https://vk.com/wall-73662138_619194?reply=619257 2020-10-01 18:35:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619351 https://vk.com/wall-73662138_619351?reply=619372 2020-10-02 10:10:47 4 Нет Нет Нет 20
https://vk.com/wall-73662138_619351 https://vk.com/wall-73662138_619351?reply=619375 2020-10-02 10:31:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619503 https://vk.com/wall-73662138_619503?reply=619512 2020-10-02 17:57:21 10 Нет Нет Нет 44
https://vk.com/wall-73662138_619503 https://vk.com/wall-73662138_619503?reply=619529 2020-10-02 19:00:13 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619503 https://vk.com/wall-73662138_619503?reply=619538 2020-10-02 19:10:35 2 Нет Нет Нет 12

Очки за парсеры

Название Очки Запущен