Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_572219 2020-05-25 15:56:53 2
https://vk.com/wall-73662138_573301 2020-05-26 22:09:01 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_572219 https://vk.com/wall-73662138_572219?reply=572245 2020-05-25 16:20:11 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572315 2020-05-25 20:17:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572319 2020-05-25 20:20:13 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572357 2020-05-25 20:52:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572360 2020-05-25 20:54:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572365 2020-05-25 20:57:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572374 2020-05-25 21:04:44 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572377 2020-05-25 21:06:15 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572381 2020-05-25 21:09:31 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572401 2020-05-25 21:25:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572421 2020-05-25 21:49:26 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572434 2020-05-25 22:18:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572435 2020-05-25 22:21:15 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572455 2020-05-25 22:42:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572457 2020-05-25 22:44:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572494 2020-05-26 01:31:07 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572496 2020-05-26 01:33:53 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572498 2020-05-26 01:41:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572500 2020-05-26 01:42:55 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572504 2020-05-26 02:06:31 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572518 2020-05-26 09:07:47 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен