Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_572059 2020-05-25 09:57:00 5
https://vk.com/wall-73662138_572091 2020-05-25 11:37:33 2
https://vk.com/wall-73662138_572177 2020-05-25 14:09:06 5
https://vk.com/wall-73662138_572219 2020-05-25 15:56:53 2
https://vk.com/wall-73662138_572262 2020-05-25 17:31:49 5
https://vk.com/wall-73662138_572274 2020-05-25 18:09:01 2
https://vk.com/wall-73662138_572305 2020-05-25 20:09:00 2
https://vk.com/wall-73662138_572436 2020-05-25 22:26:33 2
https://vk.com/wall-73662138_572538 2020-05-26 14:02:01 2
https://vk.com/wall-73662138_573277 2020-05-26 19:02:00 5
https://vk.com/wall-73662138_573301 2020-05-26 22:09:01 2
https://vk.com/wall-73662138_573377 2020-05-27 10:31:38 2
https://vk.com/wall-73662138_573463 2020-05-27 12:17:35 2
https://vk.com/wall-73662138_573517 2020-05-27 14:03:00 5
https://vk.com/wall-73662138_573579 2020-05-27 17:27:23 2
https://vk.com/wall-73662138_573610 2020-05-27 19:39:50 5
https://vk.com/wall-73662138_573639 2020-05-27 22:47:01 2
https://vk.com/wall-73662138_573731 2020-05-28 11:54:31 2
https://vk.com/wall-73662138_573902 2020-05-28 16:50:48 2
https://vk.com/wall-73662138_573991 2020-05-28 19:21:00 5

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-05-25 20
2020-05-26 20
2020-05-27 20
2020-05-28 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_572059 https://vk.com/wall-73662138_572059?reply=572061 2020-05-25 09:57:44 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_572091 https://vk.com/wall-73662138_572091?reply=572105 2020-05-25 11:47:14 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572177 https://vk.com/wall-73662138_572177?reply=572183 2020-05-25 14:20:06 2 Нет Нет Да 112
https://vk.com/wall-73662138_572262 https://vk.com/wall-73662138_572262?reply=572263 2020-05-25 17:38:36 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_572262 https://vk.com/wall-73662138_572262?reply=572266 2020-05-25 17:44:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572328 2020-05-25 20:26:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572352 2020-05-25 20:50:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572274 https://vk.com/wall-73662138_572274?reply=573171 2020-05-26 15:34:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573277 https://vk.com/wall-73662138_573277?reply=573280 2020-05-26 19:20:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573277 https://vk.com/wall-73662138_573277?reply=573285 2020-05-26 19:32:38 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573301 https://vk.com/wall-73662138_573301?reply=573313 2020-05-26 22:24:51 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_573377 https://vk.com/wall-73662138_573377?reply=573380 2020-05-27 10:36:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573377 https://vk.com/wall-73662138_573377?reply=573496 2020-05-27 12:55:24 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_573463 https://vk.com/wall-73662138_573463?reply=573492 2020-05-27 12:48:31 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_573517 https://vk.com/wall-73662138_573517?reply=573519 2020-05-27 14:05:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573610 https://vk.com/wall-73662138_573610?reply=573725 2020-05-28 08:00:48 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573731 https://vk.com/wall-73662138_573731?reply=573817 2020-05-28 12:27:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573902 https://vk.com/wall-73662138_573902?reply=573910 2020-05-28 16:54:06 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Активности 2 2020-05-27
Группы, где есть ЦА 2 2020-05-27