Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_430969 2019-10-07 22:35:43 2
https://vk.com/wall-73662138_431134 2019-10-08 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_432313 2019-10-09 00:00:03 2
https://vk.com/wall-73662138_432556 2019-10-09 15:45:00 5
https://vk.com/wall-73662138_432241 2019-10-08 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_432370 2019-10-09 09:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_432443 2019-10-09 11:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_433011 2019-10-10 18:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_433785 2019-10-13 18:48:43 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_430969 https://vk.com/wall-73662138_430969?reply=430991 2019-10-07 22:40:43 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_431134 https://vk.com/wall-73662138_431134?reply=431138 2019-10-08 09:55:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432313 https://vk.com/wall-73662138_432313?reply=432323 2019-10-09 00:06:19 4 Нет Нет Нет 20
https://vk.com/wall-73662138_432313 https://vk.com/wall-73662138_432313?reply=432333 2019-10-09 00:17:52 6 Нет Да Нет 228
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432557 2019-10-09 15:46:37 33 Нет Нет Да 236
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432560 2019-10-09 15:48:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432565 2019-10-09 15:51:05 4 Нет Нет Нет 20
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432569 2019-10-09 15:52:28 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432575 2019-10-09 15:55:37 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432579 2019-10-09 15:56:31 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432588 2019-10-09 16:00:42 2 Нет Да Нет 212
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432589 2019-10-09 16:02:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432593 2019-10-09 16:03:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432599 2019-10-09 16:10:50 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432600 2019-10-09 16:12:58 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432601 2019-10-09 16:13:39 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432602 2019-10-09 16:14:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432603 2019-10-09 16:14:27 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432605 2019-10-09 16:15:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432606 2019-10-09 16:15:53 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432608 2019-10-09 16:18:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432610 2019-10-09 16:21:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432611 2019-10-09 16:22:16 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432613 2019-10-09 16:24:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432614 2019-10-09 16:25:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432623 2019-10-09 16:47:41 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432624 2019-10-09 16:47:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432631 2019-10-09 17:15:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432637 2019-10-09 17:25:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432638 2019-10-09 17:26:39 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432647 2019-10-09 18:18:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432648 2019-10-09 18:18:42 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432652 https://vk.com/wall-73662138_432652?reply=432655 2019-10-09 18:52:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432652 https://vk.com/wall-73662138_432652?reply=432656 2019-10-09 18:53:48 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432652 https://vk.com/wall-73662138_432652?reply=432658 2019-10-09 18:55:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432652 https://vk.com/wall-73662138_432652?reply=432662 2019-10-09 19:02:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432988 2019-10-10 17:46:51 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432989 2019-10-10 17:47:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432990 2019-10-10 17:48:21 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432993 2019-10-10 17:52:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432995 2019-10-10 17:53:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=432998 2019-10-10 17:55:05 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=433001 2019-10-10 18:00:52 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=433004 2019-10-10 18:08:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=433006 2019-10-10 18:17:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=433026 2019-10-10 18:57:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=433031 2019-10-10 18:59:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_432556 https://vk.com/wall-73662138_432556?reply=433089 2019-10-10 21:09:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_433254 https://vk.com/wall-73662138_433254?reply=433297 2019-10-11 17:52:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_433254 https://vk.com/wall-73662138_433254?reply=433309 2019-10-11 18:34:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_433785 https://vk.com/wall-73662138_433785?reply=433791 2019-10-13 18:53:30 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Промопосты 2 2019-10-10
Аудитория постов 2 2019-10-10