Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396894 2019-08-19 15:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396997 2019-08-19 20:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397104 2019-08-19 22:38:18 2
https://vk.com/wall-73662138_397197 2019-08-20 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397285 2019-08-20 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396951 2019-08-19 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397360 2019-08-20 15:41:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398240 2019-08-20 19:55:14 2
https://vk.com/wall-73662138_398310 2019-08-20 22:24:11 2
https://vk.com/wall-73662138_398211 2019-08-20 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398455 2019-08-21 11:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398478 2019-08-21 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398653 2019-08-21 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398708 2019-08-21 17:33:45 2
https://vk.com/wall-73662138_398800 2019-08-21 19:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399089 2019-08-22 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399291 2019-08-22 16:37:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-20 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396894 https://vk.com/wall-73662138_396894?reply=396905 2019-08-19 16:34:01 1 Нет Нет Да 108
https://vk.com/wall-73662138_396894 https://vk.com/wall-73662138_396894?reply=396972 2019-08-19 19:08:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397038 2019-08-19 20:56:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397172 2019-08-20 06:37:03 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397209 2019-08-20 09:44:34 2 Да Нет Нет 62
https://vk.com/wall-73662138_398240 https://vk.com/wall-73662138_398240?reply=398248 2019-08-20 20:00:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398310 https://vk.com/wall-73662138_398310?reply=398330 2019-08-20 22:37:10 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399160 2019-08-22 11:21:16 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_399291 https://vk.com/wall-73662138_399291?reply=399296 2019-08-22 16:42:02 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен