Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617794 2020-09-28 12:04:00 2
https://vk.com/wall-73662138_618524 2020-09-29 17:44:49 2
https://vk.com/wall-73662138_618937 2020-09-30 15:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_619411 2020-10-02 13:16:08 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617794 https://vk.com/wall-73662138_617794?reply=617856 2020-09-28 15:17:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617794 https://vk.com/wall-73662138_617794?reply=617884 2020-09-28 17:28:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619033 https://vk.com/wall-73662138_619033?reply=619121 2020-10-01 11:18:40 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_618524 https://vk.com/wall-73662138_618524?reply=619133 2020-10-01 13:45:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619033 https://vk.com/wall-73662138_619033?reply=619143 2020-10-01 14:58:46 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619147 https://vk.com/wall-73662138_619147?reply=619158 2020-10-01 16:29:14 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен