Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396625 2019-08-19 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396740 2019-08-19 11:51:21 2
https://vk.com/wall-73662138_396894 2019-08-19 15:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396951 2019-08-19 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396997 2019-08-19 20:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397104 2019-08-19 22:38:18 2
https://vk.com/wall-73662138_397197 2019-08-20 09:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397285 2019-08-20 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397360 2019-08-20 15:41:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398211 2019-08-20 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398240 2019-08-20 19:55:14 2
https://vk.com/wall-73662138_398310 2019-08-20 22:24:11 2
https://vk.com/wall-73662138_398410 2019-08-21 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398455 2019-08-21 11:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398478 2019-08-21 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398708 2019-08-21 17:33:45 2
https://vk.com/wall-73662138_398800 2019-08-21 19:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398845 2019-08-21 21:06:10 2
https://vk.com/wall-73662138_398653 2019-08-21 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399218 2019-08-22 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399375 2019-08-22 21:06:17 2
https://vk.com/wall-73662138_399291 2019-08-22 16:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399340 2019-08-22 18:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399450 2019-08-23 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399595 2019-08-23 12:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399811 2019-08-23 22:07:42 2
https://vk.com/wall-73662138_399770 2019-08-23 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399934 2019-08-24 09:15:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399663 2019-08-23 16:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400020 2019-08-24 11:42:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400214 2019-08-24 17:29:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400143 2019-08-24 14:09:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400271 2019-08-24 19:17:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399089 2019-08-22 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400352 2019-08-25 09:18:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400382 2019-08-25 11:49:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400433 2019-08-25 14:07:00 2
https://vk.com/wall-73662138_400477 2019-08-25 17:14:32 5
https://vk.com/wall-73662138_400555 2019-08-25 19:18:04 5
https://vk.com/wall-73662138_400621 2019-08-25 22:03:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-19 20
2019-08-20 20
2019-08-21 20
2019-08-23 20
2019-08-24 20
2019-08-22 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396740 https://vk.com/wall-73662138_396740?reply=396795 2019-08-19 12:32:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397025 2019-08-19 20:49:16 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397026 2019-08-19 20:50:17 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397028 2019-08-19 20:51:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397034 2019-08-19 20:54:05 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397041 2019-08-19 20:56:57 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397063 2019-08-19 21:10:50 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=397065 2019-08-19 21:12:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397121 2019-08-19 22:55:45 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_397285 https://vk.com/wall-73662138_397285?reply=397317 2019-08-20 13:09:51 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398310 https://vk.com/wall-73662138_398310?reply=398331 2019-08-20 22:37:18 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398310 https://vk.com/wall-73662138_398310?reply=398332 2019-08-20 22:37:44 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_398310 https://vk.com/wall-73662138_398310?reply=398350 2019-08-20 22:59:25 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_398310 https://vk.com/wall-73662138_398310?reply=398436 2019-08-21 11:06:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398410 https://vk.com/wall-73662138_398410?reply=398435 2019-08-21 11:04:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398455 https://vk.com/wall-73662138_398455?reply=398463 2019-08-21 11:44:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398538 2019-08-21 13:10:53 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398545 2019-08-21 13:21:01 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398549 2019-08-21 13:22:15 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398554 2019-08-21 13:29:31 4 Нет Нет Нет 20
https://vk.com/wall-73662138_398310 https://vk.com/wall-73662138_398310?reply=398581 2019-08-21 13:47:24 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398565 2019-08-21 13:36:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398568 2019-08-21 13:38:18 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398569 2019-08-21 13:38:53 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398573 2019-08-21 13:42:19 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398575 2019-08-21 13:44:10 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398579 2019-08-21 13:46:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398580 2019-08-21 13:46:46 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398587 2019-08-21 13:56:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398591 2019-08-21 14:03:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398601 2019-08-21 14:16:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398603 2019-08-21 14:16:39 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398604 2019-08-21 14:17:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398786 2019-08-21 18:51:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398788 2019-08-21 18:55:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398794 2019-08-21 19:07:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398800 https://vk.com/wall-73662138_398800?reply=398810 2019-08-21 19:44:33 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398877 2019-08-21 21:24:02 2 Да Да Нет 262
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398890 2019-08-21 21:29:32 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398899 2019-08-21 21:32:38 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398902 2019-08-21 21:34:22 0 Да Нет Нет 54
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398905 2019-08-21 21:37:49 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398914 2019-08-21 21:41:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398921 2019-08-21 21:44:31 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398927 2019-08-21 21:49:05 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398984 2019-08-21 22:42:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398986 2019-08-21 22:42:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398997 2019-08-21 22:54:43 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=399003 2019-08-21 22:59:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=399005 2019-08-21 23:02:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398972 2019-08-21 22:32:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398978 2019-08-21 22:38:53 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398981 2019-08-21 22:40:42 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=398983 2019-08-21 22:41:41 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=399016 2019-08-21 23:22:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=399017 2019-08-21 23:24:27 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=399014 2019-08-21 23:15:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=399019 2019-08-21 23:27:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398653 https://vk.com/wall-73662138_398653?reply=399025 2019-08-21 23:37:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=399022 2019-08-21 23:32:35 0 Да Нет Нет 54
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=399024 2019-08-21 23:34:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398845 https://vk.com/wall-73662138_398845?reply=399031 2019-08-22 00:50:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399291 https://vk.com/wall-73662138_399291?reply=399436 2019-08-23 02:41:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399291 https://vk.com/wall-73662138_399291?reply=399437 2019-08-23 02:50:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399375 https://vk.com/wall-73662138_399375?reply=399435 2019-08-23 02:35:09 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_399450 https://vk.com/wall-73662138_399450?reply=399512 2019-08-23 10:12:38 2 Нет Да Нет 212
https://vk.com/wall-73662138_399450 https://vk.com/wall-73662138_399450?reply=399517 2019-08-23 10:19:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399450 https://vk.com/wall-73662138_399450?reply=399525 2019-08-23 10:27:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399811 https://vk.com/wall-73662138_399811?reply=399849 2019-08-23 22:34:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399811 https://vk.com/wall-73662138_399811?reply=399851 2019-08-23 22:37:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400214 https://vk.com/wall-73662138_400214?reply=400266 2019-08-24 18:35:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400214 https://vk.com/wall-73662138_400214?reply=400267 2019-08-24 18:35:20 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_399663 https://vk.com/wall-73662138_399663?reply=400337 2019-08-25 00:54:19 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=400334 2019-08-25 00:48:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399934 https://vk.com/wall-73662138_399934?reply=400336 2019-08-25 00:50:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399663 https://vk.com/wall-73662138_399663?reply=400340 2019-08-25 01:49:26 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_399663 https://vk.com/wall-73662138_399663?reply=400343 2019-08-25 01:51:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399663 https://vk.com/wall-73662138_399663?reply=400344 2019-08-25 02:02:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400390 2019-08-25 11:54:59 2 Да Нет Нет 62
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400403 2019-08-25 12:03:33 3 Да Нет Нет 66
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400404 2019-08-25 12:04:30 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400271 https://vk.com/wall-73662138_400271?reply=400415 2019-08-25 12:23:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400271 https://vk.com/wall-73662138_400271?reply=400416 2019-08-25 12:24:48 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400352 https://vk.com/wall-73662138_400352?reply=400409 2019-08-25 12:13:43 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400405 2019-08-25 12:05:24 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400420 2019-08-25 12:47:00 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400421 2019-08-25 12:50:25 4 Нет Да Нет 220
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400426 2019-08-25 13:35:38 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400475 2019-08-25 17:09:40 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400476 2019-08-25 17:13:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400477 https://vk.com/wall-73662138_400477?reply=400478 2019-08-25 17:16:48 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400382 https://vk.com/wall-73662138_400382?reply=400525 2019-08-25 17:38:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400559 2019-08-25 19:25:00 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400565 2019-08-25 19:28:02 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400568 2019-08-25 19:29:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400663 2019-08-25 23:13:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400664 2019-08-25 23:13:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400665 2019-08-25 23:13:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400666 2019-08-25 23:15:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400669 2019-08-25 23:15:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400671 2019-08-25 23:17:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400675 2019-08-25 23:17:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400677 2019-08-25 23:18:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400678 2019-08-25 23:19:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400685 2019-08-25 23:23:41 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_400555 https://vk.com/wall-73662138_400555?reply=400686 2019-08-25 23:24:31 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Активности 2 2019-08-25
Активность на странице 2 2019-08-25