Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495279 2020-01-20 15:21:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 5
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495439 2020-01-20 19:11:08 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 2
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496884 2020-01-22 15:53:26 5
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 2
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2
https://vk.com/wall-73662138_497840 2020-01-23 09:10:00 2
https://vk.com/wall-73662138_497873 2020-01-23 10:31:29 2
https://vk.com/wall-73662138_497963 2020-01-23 16:38:19 2
https://vk.com/wall-73662138_498103 2020-01-23 19:29:00 2
https://vk.com/wall-73662138_498195 2020-01-23 23:31:30 2
https://vk.com/wall-73662138_498286 2020-01-24 15:23:10 2
https://vk.com/wall-73662138_498344 2020-01-24 20:27:36 2
https://vk.com/wall-73662138_498448 2020-01-24 22:48:24 2
https://vk.com/wall-73662138_498565 2020-01-25 09:56:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-20 20
2020-01-21 20
2020-01-22 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495199 2020-01-20 10:12:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495183 https://vk.com/wall-73662138_495183?reply=495196 2020-01-20 10:09:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495341 2020-01-20 17:29:39 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495352 2020-01-20 17:37:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495399 2020-01-20 17:47:12 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495439 https://vk.com/wall-73662138_495439?reply=495645 2020-01-20 22:20:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495638 2020-01-20 22:13:58 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495639 2020-01-20 22:14:42 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495643 2020-01-20 22:18:24 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495636 2020-01-20 22:11:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495646 2020-01-20 22:22:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495665 2020-01-20 22:49:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495663 2020-01-20 22:47:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495727 https://vk.com/wall-73662138_495727?reply=495763 2020-01-21 10:16:33 5 Нет Да Нет 224
https://vk.com/wall-73662138_495727 https://vk.com/wall-73662138_495727?reply=495764 2020-01-21 10:16:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495727 https://vk.com/wall-73662138_495727?reply=495801 2020-01-21 12:08:30 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495828 https://vk.com/wall-73662138_495828?reply=496307 2020-01-21 15:06:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496690 2020-01-21 19:25:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496712 https://vk.com/wall-73662138_496712?reply=496759 2020-01-21 23:03:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496864 2020-01-22 14:32:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496868 2020-01-22 14:41:02 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498053 2020-01-23 18:30:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498058 2020-01-23 18:31:48 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498103 https://vk.com/wall-73662138_498103?reply=498159 2020-01-23 22:06:52 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498448 https://vk.com/wall-73662138_498448?reply=498482 2020-01-24 23:28:35 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен