Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617698 2020-09-28 09:25:00 2
https://vk.com/wall-73662138_617709 2020-09-28 10:02:02 5
https://vk.com/wall-73662138_617794 2020-09-28 12:04:00 5
https://vk.com/wall-73662138_617847 2020-09-28 15:11:42 2
https://vk.com/wall-73662138_617890 2020-09-28 18:08:00 2
https://vk.com/wall-73662138_617930 2020-09-28 20:25:00 2
https://vk.com/wall-73662138_618095 2020-09-29 14:02:00 2
https://vk.com/wall-73662138_618524 2020-09-29 17:44:49 2
https://vk.com/wall-73662138_618300 2020-09-29 14:56:50 2
https://vk.com/wall-73662138_618454 2020-09-29 16:18:34 2
https://vk.com/wall-73662138_618652 2020-09-29 18:42:21 2
https://vk.com/wall-73662138_618677 2020-09-29 19:02:00 5
https://vk.com/wall-73662138_618907 2020-09-30 14:09:40 2
https://vk.com/wall-73662138_618937 2020-09-30 15:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_619033 2020-09-30 19:42:50 2
https://vk.com/wall-73662138_619147 2020-10-01 16:23:47 2
https://vk.com/wall-73662138_619194 2020-10-01 17:52:05 2
https://vk.com/wall-73662138_619351 2020-10-02 09:24:10 2
https://vk.com/wall-73662138_619411 2020-10-02 13:16:08 2
https://vk.com/wall-73662138_619472 2020-10-02 16:41:47 2
https://vk.com/wall-73662138_619503 2020-10-02 17:46:32 2
https://vk.com/wall-73662138_619563 2020-10-02 21:08:46 2
https://vk.com/wall-73662138_619914 2020-10-04 11:13:02 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-09-28 20
2020-09-29 20
2020-09-30 20
2020-10-01 20
2020-10-02 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617756 2020-09-28 10:28:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617757 2020-09-28 10:28:33 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617763 2020-09-28 10:31:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617773 2020-09-28 10:53:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617775 2020-09-28 10:57:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617777 2020-09-28 10:58:02 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_617698 https://vk.com/wall-73662138_617698?reply=617780 2020-09-28 11:03:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617753 2020-09-28 10:26:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617755 2020-09-28 10:26:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617768 2020-09-28 10:48:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617794 https://vk.com/wall-73662138_617794?reply=617801 2020-09-28 12:24:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617794 https://vk.com/wall-73662138_617794?reply=617809 2020-09-28 12:44:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617709 https://vk.com/wall-73662138_617709?reply=617838 2020-09-28 14:45:24 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617847 https://vk.com/wall-73662138_617847?reply=617889 2020-09-28 18:06:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617890 https://vk.com/wall-73662138_617890?reply=617915 2020-09-28 19:13:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_617930 https://vk.com/wall-73662138_617930?reply=618060 2020-09-29 11:39:41 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618524 https://vk.com/wall-73662138_618524?reply=618545 2020-09-29 17:54:58 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_618524 https://vk.com/wall-73662138_618524?reply=618575 2020-09-29 18:07:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618300 https://vk.com/wall-73662138_618300?reply=618631 2020-09-29 18:21:39 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618300 https://vk.com/wall-73662138_618300?reply=618632 2020-09-29 18:21:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618454 https://vk.com/wall-73662138_618454?reply=618630 2020-09-29 18:21:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618677 https://vk.com/wall-73662138_618677?reply=618840 2020-09-30 08:54:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618677 https://vk.com/wall-73662138_618677?reply=618848 2020-09-30 09:27:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618907 https://vk.com/wall-73662138_618907?reply=618917 2020-09-30 14:20:47 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618907 https://vk.com/wall-73662138_618907?reply=618924 2020-09-30 14:28:36 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_618907 https://vk.com/wall-73662138_618907?reply=618926 2020-09-30 14:30:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618907 https://vk.com/wall-73662138_618907?reply=618951 2020-09-30 15:46:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618937 https://vk.com/wall-73662138_618937?reply=619029 2020-09-30 19:12:55 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_619033 https://vk.com/wall-73662138_619033?reply=619111 2020-10-01 10:35:37 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_618300 https://vk.com/wall-73662138_618300?reply=619128 2020-10-01 12:16:58 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619147 https://vk.com/wall-73662138_619147?reply=619177 2020-10-01 16:48:57 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619147 https://vk.com/wall-73662138_619147?reply=619250 2020-10-01 18:28:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619194 https://vk.com/wall-73662138_619194?reply=619243 2020-10-01 18:22:48 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619422 2020-10-02 13:30:46 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619429 2020-10-02 13:34:05 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619430 2020-10-02 13:34:27 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619433 2020-10-02 13:40:37 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619464 2020-10-02 15:19:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619466 2020-10-02 15:37:32 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619469 2020-10-02 16:03:58 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619503 https://vk.com/wall-73662138_619503?reply=619531 2020-10-02 19:07:08 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619503 https://vk.com/wall-73662138_619503?reply=619533 2020-10-02 19:08:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619503 https://vk.com/wall-73662138_619503?reply=619535 2020-10-02 19:08:39 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619542 2020-10-02 19:15:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619545 2020-10-02 19:19:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619547 2020-10-02 19:25:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619563 https://vk.com/wall-73662138_619563?reply=619621 2020-10-02 21:59:45 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_619563 https://vk.com/wall-73662138_619563?reply=619624 2020-10-02 22:11:22 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_619563 https://vk.com/wall-73662138_619563?reply=619631 2020-10-02 22:39:57 2 Нет Нет Нет 12

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Поиск сообществ 2 2020-09-30
Промопосты 2 2020-09-30
Поиск постов 2 2020-09-30
Поиск сообществ 2 2020-10-02