Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 5
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 5
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 5
https://vk.com/wall-73662138_495439 2020-01-20 19:11:08 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 5
https://vk.com/wall-73662138_496884 2020-01-22 15:53:26 2
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2
https://vk.com/wall-73662138_497840 2020-01-23 09:10:00 2
https://vk.com/wall-73662138_497873 2020-01-23 10:31:29 2
https://vk.com/wall-73662138_497963 2020-01-23 16:38:19 2
https://vk.com/wall-73662138_498004 2020-01-23 18:07:04 5
https://vk.com/wall-73662138_498103 2020-01-23 19:29:00 2
https://vk.com/wall-73662138_498195 2020-01-23 23:31:30 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-21 20
2020-01-23 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495148 2020-01-20 07:40:22 21 Нет Нет Да 188
https://vk.com/wall-73662138_495183 https://vk.com/wall-73662138_495183?reply=495221 2020-01-20 11:23:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495404 2020-01-20 17:50:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495813 2020-01-21 13:07:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496884 https://vk.com/wall-73662138_496884?reply=496921 2020-01-22 16:57:25 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_497840 https://vk.com/wall-73662138_497840?reply=497852 2020-01-23 09:43:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497873 https://vk.com/wall-73662138_497873?reply=497890 2020-01-23 10:56:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497873 https://vk.com/wall-73662138_497873?reply=497898 2020-01-23 11:23:48 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_497873 https://vk.com/wall-73662138_497873?reply=497992 2020-01-23 17:07:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498158 2020-01-23 22:06:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498103 https://vk.com/wall-73662138_498103?reply=498154 2020-01-23 22:03:54 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен