Очки за лайки

Пост Дата Баллы

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_512094 https://vk.com/wall-73662138_512094?reply=512249 2020-02-19 08:08:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_512094 https://vk.com/wall-73662138_512094?reply=512253 2020-02-19 08:22:37 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512600 2020-02-20 08:01:36 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512603 2020-02-20 08:03:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512605 2020-02-20 08:06:37 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512610 2020-02-20 08:13:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512613 2020-02-20 08:19:33 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512622 2020-02-20 08:35:21 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512635 2020-02-20 09:40:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512638 2020-02-20 09:48:18 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512640 2020-02-20 09:58:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_512568 https://vk.com/wall-73662138_512568?reply=512645 2020-02-20 10:10:23 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен