Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_461014 2019-12-02 09:54:00 2
https://vk.com/wall-73662138_461077 2019-12-02 12:22:00 2
https://vk.com/wall-73662138_461136 2019-12-02 15:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_461172 2019-12-02 17:18:30 2
https://vk.com/wall-73662138_461217 2019-12-02 19:14:43 2
https://vk.com/wall-73662138_461270 2019-12-02 20:22:00 2
https://vk.com/wall-73662138_461335 2019-12-02 21:53:31 2
https://vk.com/wall-73662138_461488 2019-12-03 14:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_462122 2019-12-03 15:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_462363 2019-12-03 19:27:00 2
https://vk.com/wall-73662138_462383 2019-12-03 21:28:24 2
https://vk.com/wall-73662138_462419 2019-12-03 22:32:53 2
https://vk.com/wall-73662138_462638 2019-12-04 14:31:00 2
https://vk.com/wall-73662138_462704 2019-12-04 17:15:40 2
https://vk.com/wall-73662138_462776 2019-12-04 18:48:59 2
https://vk.com/wall-73662138_462854 2019-12-04 20:56:59 2
https://vk.com/wall-73662138_462989 2019-12-05 09:26:00 2
https://vk.com/wall-73662138_463102 2019-12-05 13:30:59 2
https://vk.com/wall-73662138_463134 2019-12-05 16:03:03 2
https://vk.com/wall-73662138_463224 2019-12-05 19:36:00 2
https://vk.com/wall-73662138_463254 2019-12-05 21:09:20 2
https://vk.com/wall-73662138_463304 2019-12-05 22:21:54 2
https://vk.com/wall-73662138_463439 2019-12-06 09:00:54 5
https://vk.com/wall-73662138_463466 2019-12-06 11:41:49 2
https://vk.com/wall-73662138_463541 2019-12-06 14:38:00 2
https://vk.com/wall-73662138_463573 2019-12-06 15:30:02 2
https://vk.com/wall-73662138_463700 2019-12-06 17:14:00 2
https://vk.com/wall-73662138_463847 2019-12-07 09:04:00 2
https://vk.com/wall-73662138_463889 2019-12-07 11:26:00 5
https://vk.com/wall-73662138_463946 2019-12-07 14:26:00 2
https://vk.com/wall-73662138_463987 2019-12-07 17:04:00 2
https://vk.com/wall-73662138_464044 2019-12-07 19:08:00 2
https://vk.com/wall-73662138_464066 2019-12-07 21:06:37 2
https://vk.com/wall-73662138_464285 2019-12-08 20:47:29 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-12-02 20
2019-12-03 20
2019-12-04 20
2019-12-05 20
2019-12-06 20
2019-12-07 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_461014 https://vk.com/wall-73662138_461014?reply=461121 2019-12-02 14:47:26 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_461014 https://vk.com/wall-73662138_461014?reply=461122 2019-12-02 14:48:13 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_461077 https://vk.com/wall-73662138_461077?reply=461124 2019-12-02 14:49:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461077 https://vk.com/wall-73662138_461077?reply=461125 2019-12-02 14:50:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461014 https://vk.com/wall-73662138_461014?reply=461379 2019-12-02 22:52:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461172 https://vk.com/wall-73662138_461172?reply=461385 2019-12-02 22:59:23 0 Да Нет Нет 54
https://vk.com/wall-73662138_461217 https://vk.com/wall-73662138_461217?reply=461382 2019-12-02 22:54:38 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461217 https://vk.com/wall-73662138_461217?reply=461383 2019-12-02 22:56:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461270 https://vk.com/wall-73662138_461270?reply=461377 2019-12-02 22:51:36 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461136 https://vk.com/wall-73662138_461136?reply=461387 2019-12-02 23:01:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461335 https://vk.com/wall-73662138_461335?reply=461390 2019-12-02 23:06:33 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_461014 https://vk.com/wall-73662138_461014?reply=461436 2019-12-03 07:40:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_461217 https://vk.com/wall-73662138_461217?reply=461435 2019-12-03 07:39:44 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_462122 https://vk.com/wall-73662138_462122?reply=463303 2019-12-05 22:17:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462363 https://vk.com/wall-73662138_462363?reply=463305 2019-12-05 22:22:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462383 https://vk.com/wall-73662138_462383?reply=463329 2019-12-05 22:28:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462419 https://vk.com/wall-73662138_462419?reply=463342 2019-12-05 22:36:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462638 https://vk.com/wall-73662138_462638?reply=463344 2019-12-05 22:37:50 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462704 https://vk.com/wall-73662138_462704?reply=463347 2019-12-05 22:39:32 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462776 https://vk.com/wall-73662138_462776?reply=463351 2019-12-05 22:44:36 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462854 https://vk.com/wall-73662138_462854?reply=463354 2019-12-05 22:50:53 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462989 https://vk.com/wall-73662138_462989?reply=463359 2019-12-05 23:03:12 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_463102 https://vk.com/wall-73662138_463102?reply=463363 2019-12-05 23:08:54 1 Да Нет Нет 58
https://vk.com/wall-73662138_463134 https://vk.com/wall-73662138_463134?reply=463370 2019-12-05 23:23:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463224 https://vk.com/wall-73662138_463224?reply=463366 2019-12-05 23:16:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463254 https://vk.com/wall-73662138_463254?reply=463365 2019-12-05 23:14:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463304 https://vk.com/wall-73662138_463304?reply=463364 2019-12-05 23:13:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_462989 https://vk.com/wall-73662138_462989?reply=463401 2019-12-06 07:45:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463304 https://vk.com/wall-73662138_463304?reply=463402 2019-12-06 07:45:47 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463439 https://vk.com/wall-73662138_463439?reply=463885 2019-12-07 11:01:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463466 https://vk.com/wall-73662138_463466?reply=463886 2019-12-07 11:06:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463573 https://vk.com/wall-73662138_463573?reply=463888 2019-12-07 11:15:52 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463700 https://vk.com/wall-73662138_463700?reply=463891 2019-12-07 11:27:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463889 https://vk.com/wall-73662138_463889?reply=463896 2019-12-07 11:42:48 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463889 https://vk.com/wall-73662138_463889?reply=463905 2019-12-07 12:08:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463889 https://vk.com/wall-73662138_463889?reply=463978 2019-12-07 15:42:30 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463541 https://vk.com/wall-73662138_463541?reply=463981 2019-12-07 16:08:12 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_463946 https://vk.com/wall-73662138_463946?reply=463982 2019-12-07 16:16:55 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_463541 https://vk.com/wall-73662138_463541?reply=464058 2019-12-07 20:24:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463541 https://vk.com/wall-73662138_463541?reply=464060 2019-12-07 20:26:17 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_464044 https://vk.com/wall-73662138_464044?reply=464061 2019-12-07 20:29:38 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_463987 https://vk.com/wall-73662138_463987?reply=464064 2019-12-07 20:35:50 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_464066 https://vk.com/wall-73662138_464066?reply=464092 2019-12-07 21:59:00 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_464044 https://vk.com/wall-73662138_464044?reply=464179 2019-12-08 13:12:54 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_464066 https://vk.com/wall-73662138_464066?reply=464182 2019-12-08 13:13:50 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_464066 https://vk.com/wall-73662138_464066?reply=464244 2019-12-08 19:44:36 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_463541 https://vk.com/wall-73662138_463541?reply=464421 2019-12-08 21:40:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_464285 https://vk.com/wall-73662138_464285?reply=464437 2019-12-08 21:49:00 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен