Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_619033 2020-09-30 19:42:50 2
https://vk.com/wall-73662138_619411 2020-10-02 13:16:08 2
https://vk.com/wall-73662138_619563 2020-10-02 21:08:46 2
https://vk.com/wall-73662138_619914 2020-10-04 11:13:02 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_618652 https://vk.com/wall-73662138_618652?reply=618665 2020-09-29 18:46:48 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618937 https://vk.com/wall-73662138_618937?reply=619010 2020-09-30 17:13:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618937 https://vk.com/wall-73662138_618937?reply=619019 2020-09-30 17:45:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_618937 https://vk.com/wall-73662138_618937?reply=619024 2020-09-30 18:40:38 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619563 https://vk.com/wall-73662138_619563?reply=619606 2020-10-02 21:47:45 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_619563 https://vk.com/wall-73662138_619563?reply=619614 2020-10-02 21:52:27 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен