Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_390274 2019-08-12 09:10:00 2
https://vk.com/wall-73662138_390599 2019-08-12 11:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_390972 2019-08-12 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391058 2019-08-12 17:19:04 2
https://vk.com/wall-73662138_391109 2019-08-12 18:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391250 2019-08-12 20:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_391341 2019-08-12 21:41:42 2
https://vk.com/wall-73662138_392015 2019-08-13 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393127 2019-08-13 21:41:55 2
https://vk.com/wall-73662138_393460 2019-08-14 15:07:55 2
https://vk.com/wall-73662138_393491 2019-08-14 16:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393766 2019-08-15 11:46:22 2
https://vk.com/wall-73662138_393796 2019-08-15 13:56:46 2
https://vk.com/wall-73662138_393817 2019-08-15 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394063 2019-08-16 18:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_393714 2019-08-15 08:09:06 2
https://vk.com/wall-73662138_393731 2019-08-15 09:18:00 2
https://vk.com/wall-73662138_394131 2019-08-16 22:13:57 2
https://vk.com/wall-73662138_394649 2019-08-18 15:34:00 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-12 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_393127 https://vk.com/wall-73662138_393127?reply=393147 2019-08-13 21:49:09 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_394178 https://vk.com/wall-73662138_394178?reply=394201 2019-08-17 11:03:23 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394548 https://vk.com/wall-73662138_394548?reply=394618 2019-08-18 12:49:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395186 2019-08-18 19:00:36 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395365 2019-08-18 19:15:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395368 2019-08-18 19:16:12 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395710 2019-08-18 19:50:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395720 2019-08-18 19:52:32 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395739 2019-08-18 19:54:39 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395745 2019-08-18 19:55:53 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395754 2019-08-18 19:57:09 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395781 2019-08-18 20:01:32 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395803 2019-08-18 20:03:48 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_394723 https://vk.com/wall-73662138_394723?reply=395806 2019-08-18 20:04:03 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен