Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617847 2020-09-28 15:11:42 2
https://vk.com/wall-73662138_618907 2020-09-30 14:09:40 2
https://vk.com/wall-73662138_619194 2020-10-01 17:52:05 2
https://vk.com/wall-73662138_619411 2020-10-02 13:16:08 2
https://vk.com/wall-73662138_619563 2020-10-02 21:08:46 2
https://vk.com/wall-73662138_619707 2020-10-03 17:34:04 2
https://vk.com/wall-73662138_619993 2020-10-04 20:35:30 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_617847 https://vk.com/wall-73662138_617847?reply=618088 2020-09-29 13:15:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619033 https://vk.com/wall-73662138_619033?reply=619145 2020-10-01 15:11:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619411 https://vk.com/wall-73662138_619411?reply=619439 2020-10-02 13:50:33 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_619563 https://vk.com/wall-73662138_619563?reply=619700 2020-10-03 16:29:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619707 https://vk.com/wall-73662138_619707?reply=619763 2020-10-03 19:32:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_619993 https://vk.com/wall-73662138_619993?reply=620027 2020-10-04 21:23:45 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен