Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 5
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495279 2020-01-20 15:21:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495439 2020-01-20 19:11:08 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 2
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 5
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2
https://vk.com/wall-73662138_496884 2020-01-22 15:53:26 2
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 2
https://vk.com/wall-73662138_497873 2020-01-23 10:31:29 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-20 20
2020-01-21 20
2020-01-22 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495183 https://vk.com/wall-73662138_495183?reply=495192 2020-01-20 10:02:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495642 2020-01-20 22:17:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496704 2020-01-21 20:01:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496712 https://vk.com/wall-73662138_496712?reply=496751 2020-01-21 22:23:58 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496712 https://vk.com/wall-73662138_496712?reply=496798 2020-01-22 09:41:24 4 Нет Нет Нет 20
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496853 2020-01-22 14:20:00 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен
Поиск сообществ 2 2020-01-22