Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495279 2020-01-20 15:21:00 5
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495439 2020-01-20 19:11:08 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 2
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496884 2020-01-22 15:53:26 2
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 2
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-20 20
2020-01-21 20
2020-01-22 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495439 https://vk.com/wall-73662138_495439?reply=495605 2020-01-20 21:20:51 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496699 2020-01-21 19:42:04 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496700 2020-01-21 19:45:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496702 2020-01-21 19:51:36 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496754 2020-01-21 22:41:58 2 Нет Да Нет 212
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496757 2020-01-21 22:56:59 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496758 2020-01-21 22:58:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496761 2020-01-21 23:15:47 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496774 2020-01-22 00:21:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496776 2020-01-22 00:59:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496778 2020-01-22 01:05:10 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496959 2020-01-22 17:53:27 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496961 2020-01-22 17:58:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496963 2020-01-22 18:08:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496884 https://vk.com/wall-73662138_496884?reply=496962 2020-01-22 18:05:47 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен