Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2
https://vk.com/wall-73662138_495727 2020-01-21 08:56:35 2
https://vk.com/wall-73662138_495828 2020-01-21 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496679 2020-01-21 19:12:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496712 2020-01-21 20:57:49 2
https://vk.com/wall-73662138_496845 2020-01-22 14:11:00 2
https://vk.com/wall-73662138_496884 2020-01-22 15:53:26 2
https://vk.com/wall-73662138_496993 2020-01-22 20:23:58 2
https://vk.com/wall-73662138_497022 2020-01-22 20:57:25 2
https://vk.com/wall-73662138_497840 2020-01-23 09:10:00 2
https://vk.com/wall-73662138_497873 2020-01-23 10:31:29 2
https://vk.com/wall-73662138_497963 2020-01-23 16:38:19 2
https://vk.com/wall-73662138_498004 2020-01-23 18:07:04 2
https://vk.com/wall-73662138_498195 2020-01-23 23:31:30 2
https://vk.com/wall-73662138_498286 2020-01-24 15:23:10 2
https://vk.com/wall-73662138_498323 2020-01-24 19:06:00 2
https://vk.com/wall-73662138_498103 2020-01-23 19:29:00 2
https://vk.com/wall-73662138_498344 2020-01-24 20:27:36 2
https://vk.com/wall-73662138_498448 2020-01-24 22:48:24 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-21 20
2020-01-22 20
2020-01-23 20
2020-01-24 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495149 2020-01-20 07:41:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495183 https://vk.com/wall-73662138_495183?reply=495559 2020-01-20 20:29:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495499 2020-01-20 20:12:58 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495549 2020-01-20 20:25:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495590 2020-01-20 20:56:41 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495577 2020-01-20 20:40:15 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495573 2020-01-20 20:36:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495574 2020-01-20 20:38:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495593 2020-01-20 20:59:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495608 2020-01-20 21:34:10 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495644 2020-01-20 22:18:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495702 2020-01-21 03:00:36 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495703 2020-01-21 03:01:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495704 2020-01-21 03:02:47 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495705 2020-01-21 03:03:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495707 2020-01-21 03:04:58 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495709 2020-01-21 03:06:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496679 https://vk.com/wall-73662138_496679?reply=496688 2020-01-21 19:20:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496712 https://vk.com/wall-73662138_496712?reply=496717 2020-01-21 21:01:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496878 2020-01-22 15:14:26 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496845 https://vk.com/wall-73662138_496845?reply=496880 2020-01-22 15:30:19 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_496884 https://vk.com/wall-73662138_496884?reply=496891 2020-01-22 15:58:06 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_496993 https://vk.com/wall-73662138_496993?reply=497822 2020-01-23 00:54:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497823 2020-01-23 00:55:43 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497824 2020-01-23 00:56:48 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=497997 2020-01-23 17:22:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497963 https://vk.com/wall-73662138_497963?reply=497994 2020-01-23 17:20:51 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497963 https://vk.com/wall-73662138_497963?reply=497995 2020-01-23 17:21:24 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_497963 https://vk.com/wall-73662138_497963?reply=497998 2020-01-23 17:23:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=498034 2020-01-23 18:15:43 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498016 2020-01-23 18:10:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498024 2020-01-23 18:12:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498028 2020-01-23 18:13:27 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_497022 https://vk.com/wall-73662138_497022?reply=498079 2020-01-23 18:38:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498069 2020-01-23 18:36:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498082 2020-01-23 18:40:07 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_498004 https://vk.com/wall-73662138_498004?reply=498084 2020-01-23 18:41:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498195 https://vk.com/wall-73662138_498195?reply=498338 2020-01-24 19:56:29 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498286 https://vk.com/wall-73662138_498286?reply=498339 2020-01-24 19:58:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498323 https://vk.com/wall-73662138_498323?reply=498340 2020-01-24 20:01:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498195 https://vk.com/wall-73662138_498195?reply=498501 2020-01-25 00:32:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498103 https://vk.com/wall-73662138_498103?reply=498510 2020-01-25 00:48:31 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498344 https://vk.com/wall-73662138_498344?reply=498502 2020-01-25 00:36:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498344 https://vk.com/wall-73662138_498344?reply=498503 2020-01-25 00:37:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498448 https://vk.com/wall-73662138_498448?reply=498504 2020-01-25 00:40:11 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_498448 https://vk.com/wall-73662138_498448?reply=498505 2020-01-25 00:42:12 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498344 https://vk.com/wall-73662138_498344?reply=498522 2020-01-25 01:40:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498344 https://vk.com/wall-73662138_498344?reply=498524 2020-01-25 01:41:59 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_498448 https://vk.com/wall-73662138_498448?reply=498529 2020-01-25 03:48:49 3 Нет Нет Нет 16

Очки за парсеры

Название Очки Запущен