Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 2020-01-20 07:31:22 2
https://vk.com/wall-73662138_495183 2020-01-20 09:56:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495250 2020-01-20 12:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495279 2020-01-20 15:21:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495315 2020-01-20 17:02:13 2
https://vk.com/wall-73662138_495346 2020-01-20 17:35:41 2
https://vk.com/wall-73662138_495439 2020-01-20 19:11:08 2
https://vk.com/wall-73662138_495483 2020-01-20 20:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_495612 2020-01-20 21:53:03 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-01-20 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495151 2020-01-20 07:45:43 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495155 2020-01-20 07:53:14 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495144 https://vk.com/wall-73662138_495144?reply=495159 2020-01-20 07:55:54 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495183 https://vk.com/wall-73662138_495183?reply=495200 2020-01-20 10:14:16 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495250 https://vk.com/wall-73662138_495250?reply=495266 2020-01-20 14:10:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495279 https://vk.com/wall-73662138_495279?reply=495313 2020-01-20 16:51:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495315 https://vk.com/wall-73662138_495315?reply=495335 2020-01-20 17:23:50 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495346 https://vk.com/wall-73662138_495346?reply=495411 2020-01-20 18:02:21 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495439 https://vk.com/wall-73662138_495439?reply=495525 2020-01-20 20:19:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495517 2020-01-20 20:18:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495483 https://vk.com/wall-73662138_495483?reply=495601 2020-01-20 21:08:45 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495621 2020-01-20 21:59:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495674 2020-01-20 23:16:09 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_495612 https://vk.com/wall-73662138_495612?reply=495685 2020-01-21 00:10:19 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен