Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_417637 2019-09-16 09:23:00 2
https://vk.com/wall-73662138_417690 2019-09-16 11:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_417782 2019-09-16 15:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_417816 2019-09-16 18:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_417856 2019-09-16 20:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_417996 2019-09-16 21:53:00 2
https://vk.com/wall-73662138_418103 2019-09-17 09:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_418154 2019-09-17 12:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_418183 2019-09-17 15:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_418741 2019-09-17 16:16:18 2
https://vk.com/wall-73662138_419168 2019-09-17 16:49:37 2
https://vk.com/wall-73662138_419278 2019-09-17 18:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_419342 2019-09-17 20:06:23 2
https://vk.com/wall-73662138_419618 2019-09-17 22:26:55 2
https://vk.com/wall-73662138_419806 2019-09-18 09:30:01 2
https://vk.com/wall-73662138_419842 2019-09-18 11:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_419940 2019-09-18 14:45:00 2
https://vk.com/wall-73662138_420007 2019-09-18 18:00:03 5
https://vk.com/wall-73662138_420092 2019-09-18 19:52:03 2
https://vk.com/wall-73662138_420148 2019-09-18 22:33:10 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-09-16 20
2019-09-17 20
2019-09-18 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_419342 https://vk.com/wall-73662138_419342?reply=419538 2019-09-17 21:13:30 4 Да Нет Нет 70
https://vk.com/wall-73662138_419842 https://vk.com/wall-73662138_419842?reply=419916 2019-09-18 13:10:55 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_419842 https://vk.com/wall-73662138_419842?reply=420225 2019-09-19 00:28:45 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен