Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_572091 2020-05-25 11:37:33 2
https://vk.com/wall-73662138_572059 2020-05-25 09:57:00 2
https://vk.com/wall-73662138_572177 2020-05-25 14:09:06 5
https://vk.com/wall-73662138_572219 2020-05-25 15:56:53 2
https://vk.com/wall-73662138_572262 2020-05-25 17:31:49 2
https://vk.com/wall-73662138_572274 2020-05-25 18:09:01 5
https://vk.com/wall-73662138_572305 2020-05-25 20:09:00 2
https://vk.com/wall-73662138_572538 2020-05-26 14:02:01 2
https://vk.com/wall-73662138_572436 2020-05-25 22:26:33 2
https://vk.com/wall-73662138_573301 2020-05-26 22:09:01 2
https://vk.com/wall-73662138_573377 2020-05-27 10:31:38 2
https://vk.com/wall-73662138_573463 2020-05-27 12:17:35 2
https://vk.com/wall-73662138_573517 2020-05-27 14:03:00 2
https://vk.com/wall-73662138_573579 2020-05-27 17:27:23 2
https://vk.com/wall-73662138_573277 2020-05-26 19:02:00 2
https://vk.com/wall-73662138_573610 2020-05-27 19:39:50 2
https://vk.com/wall-73662138_573639 2020-05-27 22:47:01 2
https://vk.com/wall-73662138_573731 2020-05-28 11:54:31 2
https://vk.com/wall-73662138_573902 2020-05-28 16:50:48 2
https://vk.com/wall-73662138_573991 2020-05-28 19:21:00 2
https://vk.com/wall-73662138_574082 2020-05-29 12:45:37 5
https://vk.com/wall-73662138_574116 2020-05-29 14:18:34 2
https://vk.com/wall-73662138_574169 2020-05-29 15:07:27 2
https://vk.com/wall-73662138_574195 2020-05-29 15:15:01 2
https://vk.com/wall-73662138_574251 2020-05-29 15:58:40 2
https://vk.com/wall-73662138_574329 2020-05-29 17:34:21 2
https://vk.com/wall-73662138_574472 2020-05-30 15:17:31 2

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2020-05-25 20
2020-05-26 20
2020-05-27 20
2020-05-28 20
2020-05-29 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_572091 https://vk.com/wall-73662138_572091?reply=572147 2020-05-25 13:16:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572091 https://vk.com/wall-73662138_572091?reply=572157 2020-05-25 13:30:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572091 https://vk.com/wall-73662138_572091?reply=572160 2020-05-25 13:36:35 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572177 https://vk.com/wall-73662138_572177?reply=572181 2020-05-25 14:17:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572091 https://vk.com/wall-73662138_572091?reply=572187 2020-05-25 14:38:15 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572091 https://vk.com/wall-73662138_572091?reply=572189 2020-05-25 14:39:16 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572219 https://vk.com/wall-73662138_572219?reply=572284 2020-05-25 18:17:42 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_572262 https://vk.com/wall-73662138_572262?reply=572285 2020-05-25 18:23:01 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572274 https://vk.com/wall-73662138_572274?reply=572286 2020-05-25 18:25:06 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572262 https://vk.com/wall-73662138_572262?reply=572303 2020-05-25 19:56:41 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572417 2020-05-25 21:41:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572422 2020-05-25 21:51:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572428 2020-05-25 22:01:44 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572429 2020-05-25 22:04:29 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572437 2020-05-25 22:29:50 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572444 2020-05-25 22:35:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572450 2020-05-25 22:39:25 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_572305 https://vk.com/wall-73662138_572305?reply=572481 2020-05-25 23:57:17 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_572436 https://vk.com/wall-73662138_572436?reply=573101 2020-05-26 15:09:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573301 https://vk.com/wall-73662138_573301?reply=573307 2020-05-26 22:15:12 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_573377 https://vk.com/wall-73662138_573377?reply=573404 2020-05-27 10:48:21 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573377 https://vk.com/wall-73662138_573377?reply=573418 2020-05-27 11:02:51 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_573463 https://vk.com/wall-73662138_573463?reply=573466 2020-05-27 12:19:50 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573517 https://vk.com/wall-73662138_573517?reply=573567 2020-05-27 15:59:20 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573517 https://vk.com/wall-73662138_573517?reply=573569 2020-05-27 16:00:23 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573579 https://vk.com/wall-73662138_573579?reply=573601 2020-05-27 17:47:08 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573610 https://vk.com/wall-73662138_573610?reply=573611 2020-05-27 19:48:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573610 https://vk.com/wall-73662138_573610?reply=573622 2020-05-27 20:27:11 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573639 https://vk.com/wall-73662138_573639?reply=573677 2020-05-28 00:02:23 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_573610 https://vk.com/wall-73662138_573610?reply=573678 2020-05-28 00:04:57 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573610 https://vk.com/wall-73662138_573610?reply=573679 2020-05-28 00:06:55 2 Да Нет Нет 62
https://vk.com/wall-73662138_573610 https://vk.com/wall-73662138_573610?reply=573728 2020-05-28 09:42:56 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573731 https://vk.com/wall-73662138_573731?reply=573934 2020-05-28 17:15:00 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_573991 https://vk.com/wall-73662138_573991?reply=574008 2020-05-28 20:35:49 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574082 https://vk.com/wall-73662138_574082?reply=574084 2020-05-29 12:49:04 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_574082 https://vk.com/wall-73662138_574082?reply=574097 2020-05-29 13:18:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574082 https://vk.com/wall-73662138_574082?reply=574108 2020-05-29 13:37:40 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_574116 https://vk.com/wall-73662138_574116?reply=574161 2020-05-29 14:57:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574116 https://vk.com/wall-73662138_574116?reply=574167 2020-05-29 15:05:34 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_574251 https://vk.com/wall-73662138_574251?reply=574296 2020-05-29 16:40:13 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574251 https://vk.com/wall-73662138_574251?reply=574297 2020-05-29 16:40:52 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574329 https://vk.com/wall-73662138_574329?reply=574382 2020-05-29 20:05:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574329 https://vk.com/wall-73662138_574329?reply=574383 2020-05-29 20:07:14 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_574195 https://vk.com/wall-73662138_574195?reply=574401 2020-05-29 20:52:10 1 Нет Да Нет 208
https://vk.com/wall-73662138_574195 https://vk.com/wall-73662138_574195?reply=574402 2020-05-29 20:53:28 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574169 https://vk.com/wall-73662138_574169?reply=574418 2020-05-29 23:06:05 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_574195 https://vk.com/wall-73662138_574195?reply=574501 2020-05-30 17:04:04 0 Нет Нет Нет 4

Очки за парсеры

Название Очки Запущен