Очки за лайки

Пост Дата Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396625 2019-08-19 09:36:00 5
https://vk.com/wall-73662138_396740 2019-08-19 11:51:21 5
https://vk.com/wall-73662138_396894 2019-08-19 15:43:00 2
https://vk.com/wall-73662138_396951 2019-08-19 18:43:00 5
https://vk.com/wall-73662138_396997 2019-08-19 20:34:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397104 2019-08-19 22:38:18 2
https://vk.com/wall-73662138_397197 2019-08-20 09:36:00 5
https://vk.com/wall-73662138_397360 2019-08-20 15:41:00 2
https://vk.com/wall-73662138_397285 2019-08-20 12:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398211 2019-08-20 18:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_398240 2019-08-20 19:55:14 2
https://vk.com/wall-73662138_398310 2019-08-20 22:24:11 2
https://vk.com/wall-73662138_398455 2019-08-21 11:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398478 2019-08-21 12:37:00 5
https://vk.com/wall-73662138_398653 2019-08-21 15:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398708 2019-08-21 17:33:45 2
https://vk.com/wall-73662138_398800 2019-08-21 19:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_398845 2019-08-21 21:06:10 2
https://vk.com/wall-73662138_399089 2019-08-22 09:37:00 2
https://vk.com/wall-73662138_399218 2019-08-22 12:37:00 5

Бонусные очки за лайки всех постов за день

Дата Баллы
2019-08-19 20
2019-08-20 20

Очки за комментарии

Пост Комментарий Дата Лайки Лайк автора Лайк Ц. Лучший комментарий Баллы
https://vk.com/wall-73662138_396740 https://vk.com/wall-73662138_396740?reply=396747 2019-08-19 11:52:16 4 Нет Нет Да 120
https://vk.com/wall-73662138_396740 https://vk.com/wall-73662138_396740?reply=396852 2019-08-19 14:37:48 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_396740 https://vk.com/wall-73662138_396740?reply=396853 2019-08-19 14:38:04 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397104 https://vk.com/wall-73662138_397104?reply=397124 2019-08-19 23:08:02 5 Нет Нет Нет 24
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397208 2019-08-20 09:44:07 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397217 2019-08-20 09:52:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397222 2019-08-20 09:55:22 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397229 2019-08-20 10:09:07 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397235 2019-08-20 10:19:06 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_397197 https://vk.com/wall-73662138_397197?reply=397245 2019-08-20 10:31:18 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=398185 2019-08-20 17:02:44 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=398186 2019-08-20 17:03:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=398190 2019-08-20 17:10:54 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_396997 https://vk.com/wall-73662138_396997?reply=398198 2019-08-20 17:15:34 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398211 https://vk.com/wall-73662138_398211?reply=398213 2019-08-20 18:37:45 4 Нет Нет Да 120
https://vk.com/wall-73662138_398240 https://vk.com/wall-73662138_398240?reply=398254 2019-08-20 20:02:21 3 Нет Нет Нет 16
https://vk.com/wall-73662138_398410 https://vk.com/wall-73662138_398410?reply=398427 2019-08-21 10:36:03 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398410 https://vk.com/wall-73662138_398410?reply=398433 2019-08-21 10:52:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398455 https://vk.com/wall-73662138_398455?reply=398458 2019-08-21 11:40:40 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398455 https://vk.com/wall-73662138_398455?reply=398461 2019-08-21 11:42:32 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398455 https://vk.com/wall-73662138_398455?reply=398472 2019-08-21 12:03:20 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398481 2019-08-21 12:40:17 7 Нет Нет Да 132
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398509 2019-08-21 12:55:17 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398535 2019-08-21 13:09:14 2 Нет Нет Нет 12
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398552 2019-08-21 13:28:49 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398553 2019-08-21 13:29:16 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398596 2019-08-21 14:10:02 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398478 https://vk.com/wall-73662138_398478?reply=398612 2019-08-21 14:34:46 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398653 https://vk.com/wall-73662138_398653?reply=398666 2019-08-21 15:41:09 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_398455 https://vk.com/wall-73662138_398455?reply=399094 2019-08-22 09:41:33 0 Нет Нет Нет 4
https://vk.com/wall-73662138_399089 https://vk.com/wall-73662138_399089?reply=399186 2019-08-22 11:44:08 1 Нет Нет Нет 8
https://vk.com/wall-73662138_399218 https://vk.com/wall-73662138_399218?reply=399236 2019-08-22 12:50:09 1 Нет Нет Нет 8

Очки за парсеры

Название Очки Запущен